HOME PAGE / POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

UNIWERSALNY syntezer częstotliwości o małym rastrze UNISYNT 2000

INFORMACJE WSTĘPNE :

Artykuł w Świat Radio nr 3/2000

Wśród krótkofalowców i radioamatorów znane są syntezery PLL przeznaczone do współpracy z urządzeniami o emisjach FM. Wynika to z faktu, że łatwo dostępne są scalone syntezery przeznaczone do pracy w odbiornikach radiofonicznych. Charakteryzują się one krokami przestrajania o wartościach 1, 10 czy 12.5kHz. Szczególnie krok 12.5 kHz odpowiedni jest do realizacji syntezera dla amatorskich urządzeń UKF-FM. Jednak zrealizowanie syntezera dla emisji CW, SSB czy RTTY stanowi większy problem, ponieważ tu wymagane są kroki dużo mniejsze. Dla tych emisji, niezależnie od częstotliwości pracy, nie można zastosować wyżej wymienionych scalonych syntezerów bez układów dodatkowych.

Przedstawiony układ syntezera zaprojektowany został tak, aby można go było zastosować do najróżniejszych urządzeń, łącznie z generatorami sygnałowymi czy wobulatorami. Jest jednocześnie, w porównaniu z innym syntezerami realizującymi małe kroki, układem bardzo prostym, doskonale nadającym się do stosowania przez radioamatorów i nie tylko przez nich. Najważniejszą cechą tego syntezera jest to, że nie jest on wstępnie związany z jakąkolwiek wartością częstotliwości pracy urządzenia, częstotliwościami pośrednimi, ich ilością, czy sposobami ich realizacji.

Z równym powodzeniem można go stosować w odbiorniku homodynowym (o zerowej p.cz.) czy urządzeniu o każdej innej częstotliwości pośredniej. Tak więc można go zastosować np. do takich znanych urządzeń krótkofalowych jak transceiver homodynowo-fazowy Traper 83, transceiverów filtrowych Bartek, Antek, SP5WW, Wołna, HW100 czy innych urządzeń wykonanych np. według własnych koncepcji. Może być zastosowany do transceiverów z wysoką częstotliwością pośrednią, jak również do urządzeń UKF, np. transceivera SSB SP6APV, czy radiotelefonów FM. Został zastosowany w transceiverze SSB 3.5-3.8MHz ANTEK (SP5AHT) oraz transceiverze SSB 144-146 MHz DIGITAL 2000 (SP3ABG)

PARAMETRY PODSTAWOWE MODUŁU:

Zasilanie 12 do 16V, 50mA

Zakres częstotliwości wejściowych modułu syntezera UNISYNT 2000- 512kHz do 32.767 MHz (zakres pracy całego syntezera zależy od sposobu wykożystania modułu- patrz TXT i SHEM2)

Napięcie wejściowe w.cz- minimum 30mV

Zakres wyjściowego napięcia regulacyjnego VCO 0-9V

Moduł syntezera pozwala na: wstępny wybór jednego z dwóch rodzajów realizowanej syntezy, ustawienie początkowej częstotliwości- oddzielnie dla każdego z 9-ciu pasm, ustawienie początkowej wartości wyświetlanej częstotliwości i kierunku zmian wyświetlanych wartości w stosunku do zmian częstotliwości wejściowej syntezera- dla każdego pasma oddzielnie. Wstępnie wybiera się również rodzaj przestrajania. Można wybrać przestrajanie dwoma przyciskami lub gałką z tarczą kodową i dwoma transoptorami. Moduł pozwala również na wybór jednego z trzech banków kroków. Wstępne ustawienia pamiętane są po wyłączeniu zasilania.

Realizowane przez moduł syntezera funkcje:

Przestrajanie cyfrową gałką z automatyczną zmianą szybkości lub przyciskami z dwoma szybkościami.

Kroki syntezera: Bank nr 1: 15Hz, 100Hz, 1kHz, 5kHz

Bank nr 2: 10kHz, 12.5kHz, 25kHz, 50kHz

Bank nr 3: 100kHz, 125kHz, 250kHz, 500kHz

Realizacja dwóch stanów pracy: "nadawanie" i "odbiór".

Dziewięć pamięci podzakresów.

Trzy pamięci częstotliwości nadajnika i odbiornika.

RIT i CLR-RIT pozwalające na realizację dowolnych przesuwów częstotliwości. Np. dla XIT czy przemienników.

Drugie VFO i VFO B=A.

Skaner częstotliwości.

Wobulator częstotliwości.

Sygnalizacja ustawionego kroku i różnicy między częstotliwością nadawczą i odbiorczą.

Szeregowe sterowanie skalą LED lub LCD.

Czwarty bank kroków włącza się automatycznie podczas wstępnego ustawiania skali. Kroki:15 Hz, 5kHz, 50kHz, 500kHz.

Częstotliwości nadawcze i odbiorcze pamięci oraz ostatnio ustawione częstotliwości nadajnika danego podzakresu pamiętane są po wyłączeniu zasilania.

DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU (możliwe różne kombinacje):

Układ scalony AT89C2051/UNISYNT2000 (konieczny)

Układ scalony AT89C2051/LCDDISP3 (konieczny w przypadku zastosowania skali LCD)

Płytka drukowana modułu UNISYNT2000 (rysunek zamieszczony w dokumentacji- patrz SHE1. SHE2- płytka do skali LCD + różne układy VCO).

Dokumentacja

W przypadku gdy buduje się urządzenie od początku (na dowolny zakres częstotliwości), do rozważenia zestaw DIGITAL 2000.