HOME PAGE / POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

UNIWERSALNY syntezer częstotliwości o małym rastrze UNISYNT 2001

INFORMACJE WSTĘPNE :

Wśród krótkofalowców i radioamatorów znane są syntezery PLL przeznaczone do współpracy z urządzeniami o emisjach FM. Wynika to z faktu, że łatwo dostępne są scalone syntezery przeznaczone do pracy w odbiornikach radiofonicznych. Charakteryzują się one krokami przestrajania o wartościach 1, 10 czy 12.5kHz. Szczególnie krok 12.5 kHz odpowiedni jest do realizacji syntezera dla amatorskich urządzeń UKF-FM. Jednak zrealizowanie syntezera dla emisji CW, SSB czy RTTY stanowi większy problem, ponieważ tu wymagane są kroki dużo mniejsze. Dla tych emisji, niezależnie od częstotliwości pracy, nie można zastosować wyżej wymienionych scalonych syntezerów bez układów dodatkowych.

Przedstawiony układ syntezera zaprojektowany został tak, aby można go było zastosować do najróżniejszych urządzeń, łącznie z generatorami sygnałowymi czy wobulatorami. Jest jednocześnie, w porównaniu z innymi syntezerami realizującymi małe kroki, układem bardzo prostym, doskonale nadającym się do stosowania przez radioamatorów i nie tylko przez nich. Najważniejszą cechą tego syntezera jest to, że nie jest on wstępnie związany z jakąkolwiek wartością częstotliwości pracy urządzenia, częstotliwościami pośrednimi, ich ilością, czy sposobami ich realizacji.

Z równym powodzeniem można go stosować w odbiorniku homodynowym (o zerowej p.cz.) czy urządzeniu o każdej innej częstotliwości pośredniej. Tak więc można go zastosować np. do takich znanych urządzeń krótkofalowych jak transceiver homodynowo-fazowy Traper 83, transceiverów filtrowych Bartek, Antek, SP5WW, Wołna, HW100 czy innych urządzeń wykonanych np. według własnych koncepcji. Może być zastosowany do transceiverów z wysoką częstotliwością pośrednią, jak również do urządzeń UKF, np. transceivera SSB SP6APV, czy radiotelefonów FM. Jeśli posiadane urządzenie ma wejście na dodatkowe VFO, można UNISYNT2001 wykorzystać do zrealizowania takiego układu, bez ingerencji we wnętrze urządzenia. Poprzednik przedstawionego syntezera - UNISYNT2000 został zastosowany w transceiverze SSB 3.5-3.8MHz ANTEK (SP5AHT) oraz transceiverze SSB 144-146 MHz DIGITAL 2000 (SP3ABG). Również UNISYNT2001 można zastosować w tych urządzeniach.

UNISYNT2001 zachowuje wszelkie funkcje realizowane przez UNISYNT2000, ich nazwy, oraz nazwy połączeń i przycisków. Oznacza to, że jeśli ktoś poznał instrukcję UNISYNT2000, praktycznie zna również instrukcję UNISYNT2001. Oto różnice występujące między tymi dwoma układami:

W UNISYNT2001, zamiast mikrokontrolera AT89C2051 zastosowany został mikrokontroler AT89S8252. Posiada on większą ilość nóżek (portów), większą pamięć RAM i FEEPROM oraz, co bardzo ważne, wewnętrzną pamięć EEPROM. Dzięki temu uzyskane zostały następujące dodatkowe właściwości:

1: AT89S8252 nie wymaga akumulatora do podtrzymania pamięci i zawartych w niej nastaw. Dane zapisywane są automatycznie w wewnętrznej, nieulotnej pamięci EEPROM mikrokontrolera. Pozwala to na przykład na wyjęcie AT89S8252 z podstawki i przeniesienie go do innego urządzenia, bez utraty dokonanych nastaw.

2: W UNISYNT2001 brak jest możliwości przypadkowej zmiany dokonanych nastaw wstępnych podczas użytkowania urządzenia. Zmieniać wstępne nastawy można dopiero po przełączeniu przełącznika znajdującego się wewnątrz urządzenia.

3: Uproszczony został układ przełącznika pasm. W UNISYNT2001 wybieranie pasma realizowane jest nie przez zmianę napięcia, lecz typowo- przez zwieranie do masy jednego z dziewięciu wejść mikrokontrolera.

4: AT89S8252/UNISYNT2001 zachowuje możliwość sterowania skalą LED, ale może także bezpośrednio sterować skalą LCD i jej układem S-MTR-a. Tak więc w odróżnieniu od UNISYNT2000, nie wymaga układu scalonego AT89C2051/LCDDISP3.

5: Zwiększona została ilość pamięci częstotliwości (do 27, po 3 na każde pasmo) oraz dodana funkcja CLR TX

6: Płytka modułu UNISYNT2001 tak jest zorganizowana, że łatwo można ją rozdzielić na dwie oddzielne płytki: część mikroprocesorową i część z syntezerem scalonym SAA1057. Pozwala to na łatwiejsze instalowanie UNISYNT2001 do różnych urządzeń. Część mikroprocesorową można umieścić bliżej płyty czołowej urządzenia, na której znajdują się mikrołączniki, gałka strojenia i skala częstotliwości (LCD lub LED). Natomiast płytkę z SAA1057 można umieścić bliżej VCO, które w każdym urządzeniu może znajdować się w innym miejscu.

PARAMETRY PODSTAWOWE MODUŁU:

Zasilanie 12 do 16V, 40mA

Zakres częstotliwości wejściowych modułu syntezera UNISYNT 2001- 512kHz do 32.767 MHz (zakres pracy całego syntezera zależy od sposobu wykożystania modułu- patrz TXT i SHE2)

Napięcie wejściowe w.cz- minimum 30mV

Zakres wyjściowego napięcia regulacyjnego VCO 0-9V

Moduł syntezera pozwala na: wstępny wybór jednego z dwóch rodzajów realizowanej syntezy, ustawienie początkowej częstotliwości- oddzielnie dla każdego z 9-ciu pasm, ustawienie początkowej wartości wyświetlanej częstotliwości i kierunku zmian wyświetlanych wartości w stosunku do zmian częstotliwości wejściowej syntezera- dla każdego pasma oddzielnie. Wstępnie wybiera się również rodzaj przestrajania. Można wybrać przestrajanie dwoma przyciskami lub gałką z tarczą kodową i dwoma transoptorami. Moduł pozwala również na wybór jednego z trzech banków kroków. Wstępne ustawienia pamiętane są po wyłączeniu zasilania.

Realizowane przez moduł syntezera funkcje:

Przestrajanie cyfrową gałką z automatyczną zmianą szybkości lub przyciskami z dwoma szybkościami.

Kroki syntezera: Bank nr 1: 15Hz, 100Hz, 1kHz, 5kHz

Bank nr 2: 10kHz, 12.5kHz, 25kHz, 50kHz

Bank nr 3: 100kHz, 125kHz, 250kHz, 500kHz

Realizacja dwóch stanów pracy: "nadawanie" i "odbiór".

Dziewięć pamięci podzakresów.

Trzy pamięci częstotliwości nadajnika i odbiornika dla każdego podzakresu (razem 27).

RIT pozwalający na realizację dowolnych przesuwów częstotliwości. Np. dla XIT czy przemienników.

CLR RIT - częstotliwość odbiorcza zrównana z nadawczą

CLR TX - częstotliwość nadawcza zrównana z odbiorczą

Drugie VFO i VFO B=A.

Skaner częstotliwości.

Wobulator częstotliwości.

Sygnalizacja ustawionego kroku i różnicy między częstotliwością nadawczą i odbiorczą.

Szeregowe sterowanie skalą LED lub równoległe skalą LCD.

Skala LCD realizuje również funkcję S-MTR-a i wskaźnika mocy wyjściowej. Wskazania cyfrowe i analogowe.

Czwarty bank kroków włącza się automatycznie podczas wstępnego ustawiania skali. Kroki:15 Hz, 5kHz, 50kHz, 500kHz.

Częstotliwości nadawcze i odbiorcze pamięci oraz ostatnio ustawione częstotliwości nadajnika danego podzakresu pamiętane są po wyłączeniu zasilania.

DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU:

Układ scalony AT89S8252/UNISYNT2001 oraz ewentualnie płytka drukowana modułu UNISYNT2001 (rysunek zamieszczony w dokumentacji - patrz SHE1. W SHE2 różne układy VCO) + dokumentacja.