HOME PAGE / POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

TRANSCEIVER DIGITAL 942

INFORMACJE WSTĘPNE, OPIS DZIAŁANIA, OPIS URUCHAMIANIA, INSTRUKCJA OBSŁUGI :

Artykuły w "Krótkofalowcu Polskim" nr 8/1994, książce "Konstrukcje krótkofalarskie dla zaawansowanych", w "Świat Radio" nr 3/1996 oraz w "Funk Amateur" nr 6/1995.

DANE TECHNICZNE TRANSCEIVERA DIGITAL 942:

Wymiary, ciężar: 8*20*24 cm, 3.5 kg

Zasilanie: 13.8 V / 3A ( zasilacz CB lub samochód )

Emisje: CW, SSB górna i dolna wstęga, FM, AM, RTTY, SSTV, FAX, Packet-Radio*

Zakresy: 20 kHz-31.766MHz, 50-60 MHz, 140-150 MHz

Moc wyjściowa TX: 4W* 1mW * 1mW*

Czułość RX: 0.2 uV 0.25 uV 0.15 uV (S/N=10dB)

Oporność anten: 50 ohm

Mikrofon: elektretowy, dynamiczny ok.200 ohm, lub bezprzewodowy (opisany dalej)

Wyjście odbiornika 4ohm

Pasmo P.CZ RX: 2.4 kHz i 12.5kHz ( możliwość wmontowania dodatkowego filtru- pasmo dowolne )

Pośrednie częstotliwości: 41MHz, 9MHz ( z filtrami kwarcowymi ), 465 kHz ( z filtrem ceramicznym )

Wejście odbiornika: odporny na skrośną modulację, niskoszumny mieszacz 2*MOS-FET, na 144 MHz dodatkowo wzmacniacz MOS-FET

Przestrajanie: cyfrową gałką, z automatyczną zmianą kroku

Stałość częstotliwości: kwarcowa- pełna synteza częstotliwości

Kroki syntezera: 20 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 12.5 kHz, 25 kHz, 100 kHz

Urządzenia wyposażono w: mikroprocesorowe sterowanie, cyfrową skalę i S-mtr, kompresor dynamiki / ARW mikrofonu, VOX, drugie VFO, XIT i RIT bez ograniczeń ( pozwalające ( oprócz typowych zastosowań ) na pracę z dowolnym SPLIT-em, przez przemienniki z dowolnym przesuwem częstotliwości, oraz CROSS-BAND ), CLR XIT, CLR RIT, CW-REWERS, wyłączane ARW, trójpozycyjny tłumik, monitor CW, ALC, układ blokady szumów AM i FM, układ wywołania przemienników, przełącznik selektywności, skaner częstotliwości AM i FM, klucz elektronowy z 12-toma pamięciami, 15-cie pamięci częstotliwości i stanów pracy TRX, przełącznik wyświetlania częstotliwości / nr kanałów CB ( 6 czterdziestek ), układ pamiętania nastaw po wyłączeniu zasilania.

*Emisje cyfrowe RTTY, SSTV, FAX, Packet-Radio można realizować po dołączeniu do wejścia mikrofonowego i wyjścia głośnikowego, komputera za pośrednictwem odpowiedniego modemu.

*Zwiększenie mocy do 4 W na 50 i 144 MHz można uzyskać, stosując oferowane wzmacniacze UKF. Do zwiększenia mocy transceivera na KF, proponujemy liniowy wzmacniacz mocy 50 W ( opis na końcu informacji ). Proponujemy również automatycznie przełączany filtr antenowy 50W z preselektorem.

ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU TRANSCEIVERÓW DIGITAL 942:

W skład zestawu wchodzą: 1.Sterownik mikroprocesorowy -moduł uruchomiony (opisany poniżej ). 2.Komplet płytek drukowanych do transceivera ( z nadrukiem rozmieszczenia elementów ). 3.Dokumentacja: schemat blokowy, schematy ideowe (w tym również wzmacniaczy 1mW/4W 50 i 144 MHz oraz filtru antenowego KF ), rysunki rozmieszczenia elementów z opisem ich wartości, opis działania ,instrukcja uruchamiania ,instrukcja obsługi urządzenia. 4.Komplet cewek, transformatorów i dławików. 5.Mechanizm i tarcza kodowa gałki strojenia, specjalna folia z nadrukiem opisu płyty czołowej , stanowiąca również membranę przykrywającą mikroprzełączniki płyty czołowej, filtr ceramiczny 465 kHz oraz komplet rezonatorów kwarcowych (oprócz niżej wymienionych). Elementy nie wymienione- czyli te które można kupić bez naszego ośrednictwa (np. filtr PP9A22R z pilotami, 2 rezonatory 41002kHz i rezonator 9465 kHz- OMIG Warszawa), można zakupić w sklepach elektronicznych lub w firmach zajmujących się wysyłkową sprzedażą elementów elektronicznych. Adresy tych firm, w krórych zaopatrujemy się w celach produkcyjnych, dostarczamy razem z zestawami.

Informacja o sterowniku mikroprocesorowym oferowanym w zestawie do samodzielnego montażu DIGITAL 942 : Sterownik mikroprocesorowy do transceiverów serii DIGITAL - steruje wyświetlaniem skali cyfrowej i S-MTR-a, czasu VOX-a, tempa i wielkości pamięci klucza elektronowego, punktami świetlnymi stanów pracy TRX-a. Steruje syntezerem SAA1057, przełączaniem układów TRX-a ( rodzaje emisji, nadawanie/odbiór, manipulacja kluczem elektronowym i sztorcowym, przełączanie zakresów KF i UKF, ARW , generatorem 1750 Hz ). Wytwarza sygnały monitora CW i klucza elektronowego. Obsługuje klawiaturę, gniazda wejściowe TRX, gałkę cyfrową. Realizuje funkcje skanera, VOX i BK oraz wszelkie manipulacje częstotliwościami ( XIT, RIT, korekcje częstotliwości- zależnie od rodzajów pracy i zakresów ). Realizuje pamięci częstotliwości, stanów pracy TRX-a oraz klucza elektronowego. Przelicza częstotliwości na nr kanału CB. Przełącza automatycznie zewnętrzne wzmacniacze KF i UKF oraz filtr antenowy odbiornika i nadajnika. Pamięta nastawy również po wyłączeniu zasilania.

DODATKI DO ZESTAWU PODSTAWOWEGO:

Obudowa z mechaniką DIGITAL 942

Płytka drukowana + dokumentacja wzmacniacza mocy 1mW/4W, 50 lub 144 MHz

Płytka drukowana + dokumentacja szerokopasmowego wzmacniacza KF 50W

Płytka drukowana + dokumentacja filtru antenowego 50W z preselektorem

OPIS DZIAŁANIA TRANSCEIVERA DIGITAL 942

Uwaga: Wszystkie rozwiązania w transceiverze DIGITAL 942, oraz jego oprogramowanie, są oryginalnymi opracowaniami firmy V-Electronics. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do przedstawionych rozwiązań i do oprogramowania urządzenia.

ODBIORNIK: Sygnał z wejścia transceivera, poprzez przekaźnik i układ tłumika, dociera do pierwszego mieszacza odbiornika. Zbudowany jest on na dwóch tranzystorach MOS-FET, w układzie przeciwsobnym, z uziemionymi bramkami. Przy pracy w paśmie 144 MHz, sygnał wejściowy jest wstępnie wzmocniony we wzmacniaczu z tranzystorem MOS-FET. Następnie poprzez zwrotnicę pasmową doprowadzony do w/w mieszacza. Sygnał wejściowy pasma 50 MHz doprowadzony jest do mieszacza, również poprzez układ zwrotnicy pasmowej. Drugie wejście mieszacza dołączone jest do układu 1-ej heterodyny. Odpowiedni produkt przemiany zostaje wyselekcjonowany w filtrze kwarcowym 41 MHz a następnie wzmocniony we wzmacniaczu 1-ej p.cz. Wzmacniacz ten zbudowany jest na tranzystorze MOS-FET, pracującym w układzie z uziemioną bramką. Wzmocniony sygnał doprowadzony jest do drugiego mieszacza odbiornika. Konstrukcją podobny jest do mieszacza pierwszego. Jego heterodyną jest generator kwarcowy 32 MHz, zbudowany na tranzystorze BF240. Sygnał wyjściowy mieszacza doprowadzony jest poprzez przełącznik diodowy, zależnie od rodzaju pracy, albo do filtru 9 MHz albo bezpośrednio do wzmacniacza 9 MHz. Wzmacniacz ten, zbudowany na tranzystorze MOS-FET, objęty jest pętlą sprzężenia ARW, oraz poddany działaniu układu RRW. Wzmocniony sygnał 9 MHz doprowadzony jest do żródła tranzystora MOS-FET, pracującego jako 3-ci mieszacz odbiornika. Heterodyną tego mieszacza jest generator kwarcowy 9465 kHz, a wynikiem przemiany- sygnał o częstotliwości 465 kHz. Sygnał ten, poprzez filtr ceramiczny, doprowadzony jest na wejście układu scalonego UL1231. Pracuje on jako 1-szy wzmacniacz p.cz 465 kHz, oraz jako wzmacniacz sygnału ARW. Detektor ARW wykonany jest na dwóch diodach AA120. Posiada dwie stałe czasowe -krótką podczas pracy na AM i FM. Krótki czas wymagany jest dla prawidłowej pracy układu blokady szumów, oraz układu skanera częstotliwości. Dłuższa- odpowiednio dobrana stała czasowa, zapewnia prawidłową pracę odbiornika przy odbiorze emisji CW i SSB. Dłuższa stała czasowa włączana jest tranzystorem BF245A, gdy pojawi się napięcie zasilania dla układów AM lub FM. UL1231 posiada wewnętrzne sprzężenie i jest również objęty regulacją ARW. ARW jest wyłączana przez sterownik mikroprocesorowy, przy pomocy połączenia D1. Podczas pracy CW lub SSB, wzmocniony sygnał 465 kHz, doprowadzony jest do wejścia produkt-detektora UL1042. Doprowadzony jest do niego również sygnał o częstotliwości 466.5 lub 463.5 kHz ( zależnie od odbieranej wstęgi ). Wytworzony jest on w mieszaczu pomocniczym zbudowanym na tranzystorze MOS-FET. Jest on wynikiem zmieszania sygnału 3-ciej heterodyny odbiornika ( 9465 kHz) z sygnałem generatora nośnej o częstotliwości 9001.5 lub 8998.5 kHz. Generator nośnej pracuje na tranzystorze BF240, a jego rezonatory kwarcowe przełączane są przełącznikiem analogowym - 1/3 TC4053. Przełącznik ten sterowany jest przez sterownik, połączeniem D2. W wyniku zmieszania sygnałów w produkt-detektorze, na jego wyjściu pojawia się sygnał m.cz.. Doprowadzony jest on do drugiego włącznika analogowego 1/3 TC4053. W ten sam punkt doprowadzony jest sygnał m.cz z układu UL 1219. Pracuje on jako wzmacniacz-ogranicznik p.cz 465 kHz oraz detektor FM, lub jako wzmacniacz p.cz AM z lokalną ARW i detektor AM. Podczas AM lub FM, generator nośnej 9MHz jest wyłączony -zablokowany napięciem doprowadzonym do G12- stanowiącym jednocześnie napięcie zasilania UL1219. Podczas AMFM, napięcie doprowadzone do D2 (przełączanie rezonatorów generatora nośnej ), wykorzystywane jest do wyboru emisji AM lub FM. Włącznik m.cz odbiornika (1/3 TC 4053 ) jest wyłączony podczas nadawania, podczas pracy układu blokady szumów- gdy sygnał odbierany jest mniejszy od poziomu ustalonego przy pomocy RRW, oraz podczas przeszukiwania zakresu przez skaner częstotliwości. Z wyjścia włącznika, sygnał m.cz odbiornika, poprzez potencjometr siły głosu, doprowadzony jest do wzmacniacza mocy m.cz TDA2003 a po wzmocnieniu, do wyjścia GŁ. Skaner i układ blokady szumu wykorzystują sygnał ARW do detekcji istnienia stacji na danej częstotliwości. W tym celu sygnał ARW podany jest na emiter tranzystora BC307. Stanowi on razem z tranzystorem BC238 przerzutnik Shmidta o niewielkiej histerezie. Na bazę BC307, z potencjometru RRW, poprzez połączenie D3 oraz rezystor 6.8 k, doprowadzone jest napięcie progowe, od którego zależy punkt przełączenia przerzutnika. Przerzutnik steruje włącznikiem analogowym m.cz. oraz tranzystorem BC238, który poprzez połączenie D4, przekazuje do sterownika rozkaz "stop-skaner". Podczas CW i SSB, przerzutnik Shmidta jest wyłączony i tranzystor BC307 pracuje jako układ poziomujący układu ARW, realizując wyłącznie funkcję RRW.

NADAJNIK: Sygnał PTT, poprzez połączenie G7, dociera do sterownika mikroprocesorowego. Przełączanie nadawanie/odbiór realizowane jest przez sterownik na ten rozkaz, lub automatycznie. Sygnał z mikrofonu doprowadzony jest do 1-go wzmacniacza TL082. Jego wzmocnienie regulowane jest rezystancją tranzystora BF245A, będącym elementem regulacyjnym kompresora/ARW mikrofonu. Po wzmocnieniu, sygnał m.cz. doprowadzony jest do drugiego wzmacniacza, który dodatkowo pracuje jako aktywny filtr dolnoprzepustowy z preemfazą o częstotliwości granicznej 3 kHz. Z tego wzmacniacza, sygnał podany jest do czterech punktów: 1- detektora kompresora, 2- detektora VOX-a (BC238) z którego poprzez połączenie G8 rozkaz "nadawać" doprowadzony jest do sterownika, 3- do 1/3 TC 4053 -włącznika toru modulacji FM, 4- do modulatora SSB i AM -UL1042. Przy pracy AM, sygnał m.cz. jest obniżony poprzez włączenie dzielnika napięcia, przy pomocy BC238. Modulator dla SSB jest równoważony potencjometrem montażowym 470 k. Dla AM jest częściowo rozrównoważany pot. mont. 1M. Przy CW i FM rozrównoważany drugim pot.mont. 1M. Kondensator elektrolityczny dołączony do tego pot.mont. zwiera wówczas sygnał m.cz. do masy. Do modulatora doprowadzony jest również sygnał z generatora nośnej. W wyniku zmieszania sygnałów w modulatorze, na jego wyjściu pojawia się odpowiednio zmodulowany, lub niemodulowany, sygnał nadajnika 9 MHz. Aby częstotliwość nadajnika była niezależna od tego, który z rezonatorów generatora nośnej jest włączony, sterownik wprowadza odpowiednią korekcję częstotliwości w układzie 1-szej heterodyny. Sygnał 1-szej p.cz nadajnika - 9MHz doprowadzany jest do 1-go mieszacza nadajnika przez przełącznik diodowy albo bezpośrednio, albo przez filtr kwarcowy 9 MHz. Do pierwszego mieszacza nadajnika (UL1042 ), doprowadzony jest również sygnał heterodyny kwarcowej 32MHz. Wynikiem mieszania obu sygnałów jest sygnał wyjściowy mieszacza, o częstotliwości 41 MHz. Po odfiltrowaniu w obwodzie rezonansowym, doprowadzony jest on do 2-go mieszacza nadajnika. Podczas CW, 1-szy mieszacz TX kluczowany jest przez sterownik, za pośrednictwem 1/4 LM339 i połączenia G5. Do 2-go mieszacza doprowadzony jest poprzez wtórnik MOS-FET, sygnał 1-szej heterodyny. W wyniku mieszania uzyskiwana jest ostateczna częstotliwość nadajnika. Sygnał ten podany jest na wtórnik BFR91. Na krótkich falach, sygnał z niego, doprowadzony jest przez filtr dolnoprzepustowy do wtórnika BF240. Z tamtąd do wzmacniacza BF240, a dalej do wzmacniacza 2SC2078. Wzmocniony sygnał steruje liniowym, przeciwsobnym stopniem mocy 2*2SC2078. Po wzmocnieniu do odpowiedniej mocy, poprzez filtr dolnoprzepustowy i przekaźnik, sygnał doprowadzony jest do wyjścia nadajnika. Z tego punktu, część sygnału poddana zostaje detekcji. Sygnał po detekcji doprowadzony zostaje przez połączenie G4, do tranzystora regulacyjnego ALC -BC238. Reguluje on prądem 1-go mieszacza nadajnika, stabilizując moc wyjściową nadajnika. Na 50 lub 144 MHz, z wyjścia wtórnika BFR91, poprzez obwody LC, sygnały nadajnika doprowadzone są do odpowiednich wyjść TX UKF.

SYNTEZER CZĘSTOTLIWOŚCI: 1-sza heterodyna transceivera, to trzy VCO wykonane na tranzystorach MOS-FET z wtórnikami BFR91. Wymagane przy danej częstotliwości VCO, włączane jest automatycznie przez sterownik, liniami D10 lub D11 lub D12. Sygnał z VCO doprowadzony jest do układu na BFR91, który na KF pracuje jako wzmacniacz sygnału VCO, natomiast na UKF-ach jako powielacz częstotliwości *2. Jego funkcja przełączana jest przez sterownik, połączeniem G1. Sygnał z VCO doprowadzony jest również, poprzez wtórnik BF440 i BF240, do 2-go mieszacza syntezera- UL1042 ( U1S ). Do niego doprowadzony jest także sygnał 40 MHz, będący wynikiem mieszania sygnałów w 1-szym mieszaczu syntezera. Do tego mieszacza ( UL1042 - U2S ) doprowadzony jest sygnał 2-giej heterodyny -generatora 32 MHz ( połączenie 32M S ), oraz sygnał generatora pomocniczego -VCXO 8 MHz. Generator ten jest przestrajany przez sterownik, poprzez przetwornik C/A ( rezystory 220k ). Zakres przestrajania wynosi 980 Hz, z najmniejszym krokiem równym 20 Hz. Sygnał wyjściowy 2-go mieszacza syntezera, o częstotliwości 1 - 32.7 MHz, poprzez filtr dolnoprzepustowy, doprowadzony jest do scalonego syntezera SAA1057. Syntezer ten jest programowany trójprzewodową magistralą, przez sterownik. Zawiera programowalny dzielnik częstotliwości, detektor fazy cyfrowy i próbkująco-pamiętający, wzmacniacz pętli PLL z programowalnymi źródłami prądowymi, generator wzorcowy 4MHz oraz jego dzielnik częstotliwości. Efektem przetwarzania sygnałów w syntezerze, jest jego napięcie wyjściowe, które służy do polaryzacji diod pojemnościowych VCO ( połączenie LS ), w taki sposób, że następuje regulacja i stabilizacja częstotliwości VCO. Doprowadzony do tych samych diod pojemnościowych sygnał m.cz. ( podczas pracy nadajnika na FM ), powoduje modulację częstotliwości nadajnika.

CZĘŚĆ CYFROWA TRANSCEIVERA: Sterownik taktowany jest dwoma sygnałami- wytwarzanym w kwarcowym multiwibratorze sygnałem 4 MHz ( zegar mikroprocesora ), oraz tym sygnałem, o podzielonej przez US 4040, częstotliwości ( zegar programu ). Układ zerowania sterownika zrealizowany jest przez część 4093 oraz tranzystor BC238. Do jego bazy, poprzez diodę zenera, doprowadzony jest sygnał o stanie napięcia zasilania. Większość układów transceivera przełączana jest przez blok pośredniczący między sterownikiem a TRX-em. Blok ten złożony jest z rejestru 4094, 2 1/2 LM339, części 4093, oraz tranzystorów. Jego zadanie to realizacja odpowiednich funkcji logicznych oraz dopasowanie poziomów napięć do wymagań transceivera. 1/2 LM339 -dwa komparatory, oraz część programu sterownika stanowią przetwornik A/C, który przetwarza sygnał ARW na dane dla sterownika - realizującego sterowanie S-mtr-a. Sterownik wytwarza sygnał m.cz. monitora CW, odfiltrowany przez 6.8n, 12k, 620p, 1k i kondensator połączony równolegle z potencjometrem siły głosu. Sterownik doprowadza szeregowo dane do rejestrów 4094 i 74164. Ich wyjścia sterują sekwencyjnie, poprzez wzmacniacze prądu, segmentami wyświetlaczy oraz diodami LED. Sygnały A1-A8 wybierają również sekwencyjnie dwa z 16-tu przycisków klawiatury. Jeśli któryś jest wciśnięty, sygnał z niego, poprzez 4053, dociera do sterownika, wydając w ten sposób określony rozkaz do wykonania przez sterownik. W czasie wpisywania danych do rejestrów skali, sterownik przełącza 4053 na kontrolę stanu gałki cyfrowej i zamiast sygnałów z klawiatury, odbiera sygnały z 74LS14. 74LS14 realizuje funkcję dwóch przerzutników Shmidta z histerezą. Na jego wejścia podane są stany wyjściowe dwóch transoptorów, stanowiących czujniki tarczy kodowej gałki. Podprogram gałki sterownika, na podstawie odebranych kodów gałki, zmienia częstotliwość TRX-a w górę lub w dół, z zadanym krokiem. Jest tak skonstruowany, że na obrót tarczy kodowej gałki o pełne pole czarno-przezroczyste, realizuje cztery zmiany częstotliwości. Tak więc w czasie obrotu gałki o 360 stopni, nastąpią 64 zmiany częstotliwości. Np. jeśli zadany krok wynosi 100 Hz, to obrót o 360 stopni spowoduje zmianę częstotliwości o 6.4 kHz. Jednak przy odpowiednio szybkim obrocie gałki, sterownik przyjmie do przestrajania większy krok, realizując tym samym funkcję przestrajania ze zmiennym krokiem.

URUCHAMIANIE TRANSCEIVERA DIGITAL 942:

Minimalny zestaw przyrządów do uruchamiania: miernik uniwersalny, oscyloskop do 10MHz o R wej=1M, generator sygnałowy do 30 MHz, rezystor 50 Ohm/4W, sonda w.cz. ( w układzie podwajacza napięcia ), częstościomierz z przystawką do 150 MHz. Założeniem podstawowym niniejszego opisu jest, że płytki transceivera są całkowicie zmontowane i połączone między sobą. Zmontowane są bezbłędnie, fachowo i z pełnosprawnych elementów. Przed uruchamianiem należy jedno z doprowadzeń DL3 (PA) wylutować. Wstępnie, w miejsce filtru kwarcowego 41 MHz należy wlutować zworę. Uruchamiać należy w kolejności zgodnej z poniższym opisem.

URUCHAMIANIE CZĘŚCI CYFROWEJ:

1.Dołączyć zasilanie 13.8V do TRX-a. Część cyfrowa nie wymaga żadnych regulacj i powinna działać natychmiast. Tzn.: pokręcając gałką strojenia, wyświetlacz powinien wskazywać zmiany częstotliwości, S-mtr pewien poziom S, naciskanie przycisków powinno powodować reakcje elementów sygnalizacyjnych płyty czołowej zgodne z instrukcją obsługi, klucz elektronowy i PTT powinny działać.

2. Napięcia wyjściowe bloku sterującego:

pp1: na KF nadawanie 13.8V, odbiór 0V. Na UKF-ach 13.8V

pp2: Na KF nadawanie 13.8V, odbiór 0V. Na UKF-ach 0V

G10: nadawanie 13.8V, odbiór 0V

G3: nadawanie 0V, odbiór 13.8V

G11: CW,SSB 13.8V, AM,FM 0V

G12: odbiór FM lub AM 13.8V, inna praca 0V

G2: odbiór 144MHz 5V, inna praca 0V

G1: KF 5V, UKF 0V

G9: nadawanie FM 9V, inna praca 0V

D9: nadawanie CW,FM,AM 4V, odbiór FM, AM 4V, inna praca 0V

D8: nadawanie tonu 1750 Hz 5V

D2: dolna wstęga i AM 5V, górna wstęga i FM 0V

D1: ARW włączone 5V, wyłączone 0V

ok. 3MHz ok. 14 MHz ok.25 MHz

D10 2V......... 5V ...........5V

D11 5V .........2V........... 5V

D12 5V .........5V ...........2V

URUCHAMIANIE SYNTEZERA:

1. Dołączyć oscyloskop do 32M S.

2. Dostroić L22 na max. amplitudę.

3. Ustawić wyświetlacz na 3700.0 kHz, osc.dołączyć do pp3.

4. Dostroić L33 na max. amplitudę- obserwowany sygnał ma mieć częstotliwość ok. 4.7 MHz. W celu uzyskania tej wartości, należy ewentualnie skorygować L25.

5. Osc. dołączyć do LS.

6. Dostroić L23 przez rozciąganie zwoi tak, aby podczas przestrajania TRX-a ( w takim zakresie, że na D10 wciąż jest napięcie 2V ), napięcie stałe wskazywane przez osc. zmieniało się w zakresie ok. 2-8 V.

7. Ustawić wyświetlacz na 14 MHz i tak wyregulować L24, aby podczas przestrajania TRX-a ( w takim zakresie, że na D11 wciąż jest napięcie 2V ), napięcie stałe wskazywane przez osc. zmieniało się w zakresie ok. 2-8V.

8. Ustawić wyświetlacz na 25 MHz i tak wyregulować L25, aby podczas przestrajania TRX-a ( w takim zakresie, że na D12 wciąż jest napięcie 2V ), napięcie wskazywane przez osc. zmieniało się w zakresie ok. 1-8.5V. W razie trudności z uzyskaniem odpowiedniego zakresu, należy zmniejszyć C3.3pF* i powtórzyć czynność.

9. Cewki zabezpieczyć klejem.

10. Zagiąć boki przykrywek ekranu VCO tak, aby ściśle obejmowały ekran, i je założyć.

Pozostałe czynności strojenia syntezera w późniejszej kolejności, podczas strojenia RX i TX.

STROJENIE ODBIORNIKA:

1. Gałkę RRW ustawić max. w prawo, mierzyć napięcie zasilające wzmacniacza p.cz 9 MHz, PR 100k ustawić tak, aby w/w napięcie wynosiło 5V.

2. Dołączyć generator w.cz. do wejścia KF, jego f na ok. 3.7 MHz i poziom 300 mV. Ustawić TRX na 3700.0kHz, przełącznik selektywności na FS, tłumik na 0, osc. dołączyć do wyjścia filtru 41 MHz.

3. Dostroić generator na max. amplitudę na osc. i dostroić L16 na max..

4. Dołączyć osc. na jedną z cewek wyjściowych L20 i dostroić ją na max. wskazań na osc., przy zmniejszonym ewentualnie poziomie generatora.

5. Dołączyć osc. na wyjście L26, zmniejszyć poziom generatora i zestroić L26 na max..

6. Wyłączyć ARW, dołączyć osc. na wyjście L30, zewrzeć bazę generatora 9465kHz na masę, dostroić gen. w.cz. tak, aby uzyskać przebieg na osc..

7. Obniżyć poziom gen. w.cz. i dostroić na max. L31 i L30.

8. Dołączyć, poprzez R 12k i C 1n, generator na wyjście L26. Równolegle do generatora -częstościomierz.

9. Przestrajając generator w okolicach 9MHz i obserwując poziom sygnału na osc., zmierzyć środkową częstotliwość filtru kwarcowego, zapamiętując jej wartość z dokładnością do 10 Hz.

10. Zlikwidować zwarcie bazy generatora 9465 kHz.

11. Dołączyć częstościomierz z sondą w postaci wtórnika do wyjścia generatora 9 MHz.

12. Zestroić trymerem, ewentualnie dobierając kondensator 27 pF zaznaczony gwiazdką, rezonator nośnej nr 2, na f mniejszą od f.środkowej filtru, o 1.5kHz, oraz drugim trymerem rezonator nr 4 ( po przełączeniu TRX-a na górną wstęgę ) na f większą od f.środk. filtru o 1.5kHz ( np 9001.327 ). Dokładność dostrojenia +/- 2 Hz. Końcówka częstotliwości ( np. 327 ) będzie dalej nazywana XXX.

13.Dołączyć częstościomierz z sondą wtórnikową do wyjścia generatora 8MHz, ustawić TRX na 3700.0 kHz oraz krok 20 Hz.

14. Pokręcając gałką strojenia TRX powoli w lewo, ustawić częstotliwość TRX na 3700.000-20Hz ( na skali będzie wyświetlana wartość 3699.9, uwaga: każda zmiana f o 20 Hz sygnalizowana jest mrugnięciem LED 20 Hz ).

15. Ustawić cewkę L32 tak, aby częstotliwość generator wynosiła ( z dokładnością +/- 2Hz ) 7997XXX-20Hz.

16. TRX ustawić na 3700000 Hz.

17. Ustawić PR Helipot 500 k tak, aby f generatora wynosiła 7996XXX Hz.

18. Skorygować f generatora wg. punktów 14,15,16,17.

Dalsze strojenie odbiornika w późniejszej kolejności.

URUCHAMIANIE CZĘŚCI NADAWCZEJ:

1. Wcisnąć PTT na stałe, generator m.cz dołączyć do wejścia mikr. (poziom ok. 30mV), osc. na wyjście L27.

2. Dostroić L27 na max. wskazań osc.

3. Wyłączyć gen m.cz i zrównoważyć modulator PR470k na minimum wskazań osc.

4. Włączyć osc. na wyjście w.cz TX, włączyć gen. m.cz..

5. Ustawić częstotliwość generatora tak, aby pojawił się ślad sygnału na osc.

6. Dostroić L21 na max. sygnału.

7. Skorygować zestrojenie L27, zestrajając ją na max. sygnału wyjściowego TX.

8. Przełączyć TRX na FM i ustawić poziom nośnej TX przy pomocy PR 1M ( PR2 ), na taką wartość, jaką miał sygnał na SSB.

9. Ustawić TRX na 28000.0 kHz, mierzyć częstotliwość wyjściową TX i dostroić generator kwarcowy 4MHz (SAA1057) na taką wartość, aby f. wyjść. TX była równa 28000000 Hz +/- 10 Hz.

10. Dołączyć do wyjścia TX 144 rezystor 50 Ohm i diodową sondę w.cz w układzie podwajacza napięcia. Na wyjście sondy dołączyć osc. ( napięcie stałe, poziom 50 mV/dz.). Ustawić TRX na 145000.0MHz

11. Dostroić trymer cewki L9 oraz cewki L17 i L18, na max. sygnału wyjściowego.

12. Sondę miernika częstotliwości zbliżyć do L9 i dostroić trymerem dołączonym do L22 tak, aby wskazywana częstotliwość wynosiła 145000000 +/- 30 Hz.

13. Przełączyć sondę w.cz i R 50 Ohm na wyjście TX50, ustawić TRX na 51000.0kHz

14. Dostroić L6 na max. wskazań osc..

DALSZE STROJENIE ODBIORNIKA:

1. Dołączyć do wejścia RX144 generator sygnałowy UKF ( w przypadku braku generatora, można zastępczo użyć generatora kwarcowego z odpowiednim tłumikiem, którego harmoniczna wynosi 145 MHz ), ustawić TRX na 145000.0 kHz, SSB, wyłączyć ARW. Dostroić gen. sygnałowy tak, aby na wyjściu RX pojawił się sygnał m.cz. Dołączyć do wyjścia RX miernik napięcia zmiennego.

2. Dostroić trymery dołączone do L1 i L2 na max. wysterowania miernika (zmniejszając poziom generatora).

3. Ustawić TRX na 51000.0 kHz, gen.sygnałowy na wej. RX50, zestroić generator do uzyskania m.cz i dostroić L5 na max..

4. Generator sygnałowy dołączyć do gniazda KF, TRX na 3700.0 kHz, dostroić generator do TRX-a i skorygować zestrojenie cewek L16,L15,L20,L26,L31,L30 oraz cewki filtru ceramicznego na max. sygnału wyjściowego RX.

5. Poziom gen. sygn. ustawić na 30uV i dostroić go na 0 dudnień na wyjściu RX. Przełączyć TRX na FM, potencjometr RRW max. w prawo.

6. Przestrajając TRX z krokiem 20 Hz, ustawić trymer dołączony do rezonatora 9465 kHz tak, aby uzyskać z obu stron 3700.0 kHz, taki sam zakres, za którym poziom sygnału zmniejsza się o połowę.

7. Ustawić TRX na 3700.0 kHz, włączyć modulację FM generatora sygnałowego ( f mod=1kHz, dewiacja +/- 5 kHz ) i dostroić L28 na maximum niezniekształconego sygnału m.cz..

8. Włączyć modulację AM generatora ( głębokość modulacji 70% ), przełączyć TRX na AM i dostroić L29 na maksimum niezniekształconego sygnału m.cz..

DOKOŃCZENIE STROJENIA TX:

1. W szereg z dławikiem DL3 włączyć amperomierz. Do wyjścia TX dołączyć sztuczne obciążenie 50 Ohm oraz oscyloskop poprzez sondę w.cz., włączyć TRX na nadawanie CW.

2. Ustawić PR 100 Ohm tak, aby prąd spoczynkowy PA wynosił 70 mA.

3. DL3 dołączyć bezpośrednio, włączyć TRX na nadawanie FM. PR 1k detektora ALC ustawić tak, aby poziom wskazywany przez osc. wynosił 40V.

4. Przestroić TRX na 27 MHz na AM, wyłączyć sygnał mikrofonowy.

5. Ustawić PR 1 w modulatorze tak, aby napięcie wskazywane przez oscyloskop wynosiło 20V.

6. Włączyć sygnał mikrofonowy i ustawić PR 3 przy wzmacniaczu mikrofonowym tak, aby głębokość modulacji, obserwowana na osc. wynosiła 90-95%.

STROJENIE FILTRU 41 MHz:

Po zestrojeniu całego transceivera, należy usunąć zworę filtru kwarcowego 41 MHz, a zamiast niej wmontować moduł filtru. Jego szerokość pasma powinna być większa od 12kHz. Cewką L11 i L14 reguluje się f dolnego zbocza filtru, cewkami L12 i L14 f górnego zbocza filtru. Najłatwiej regulować je, w celu uzyskania optymalnego odbioru sygnałów FM. Na koniec należy skorygować zestrojenie cewek L15 i L16.

INFORMACJE RÓŻNE:

1: Nietypowe elementy indukcyjne należy montować wg. rysunku montażowego. Otwory dla tych elementów ( jeśli ma to znaczenie ) opisane są cyframi od 1 wzwyż. Większej cyfrze odpowiada dłuższe wyprowadzenie elementu. Jeśli cyfry są jednakowe, to długość wyprowadzeń jest jednakowa i można montować je zamiennie. Elementy indukcyjne w ekranach opatrzone są nazwami (L1,L2 itd. ) wg. schematu. Indukcyjności nieekranowane należy odróżniać wg. ilości zwoi i średnicy nawinięcia - opisanych na rys. montażowym.Cewki 122 można zastąpić cewkami 139 lub 140. Podczas montażu zwracać uwagę na opis wyprowadzeń tranzystorów. Ekran VCO i PA montować tak, aby wystawały z płytki, od strony druku, na wysokość 3 mm. Tranzystory PA izolować od ekranu miką. Docelowo, ekran PA od strony tranzystorów oraz stabilizator 5V sterownika przymocować do obudowy, w celu odprowadzania ciepła. Płytkę, na której znajduje się VCO należy odekranować od płytki sterownika. Stosować kable ekranowane wysokiej jakości. Tarczę kodową nakleić na koło zamachowe gałki. Transoptory zamontować na wysięgniku i tak je umieścić, aby tarcza znalazła się w ich szczelinach. Odległość między transoptorami ma wynosić 1 mm. Wysięgnik dolutować do wyznaczonego pola na płytce czołowej.

2: Wyprowadzenia sterownika:

1 - wejście zerowania 17 - wyjście danych dla rejestrów wyświetlania

2 - wyjście sygnału "wpisz" do rejestru U3 18 - wyjście zegara dla przesyłania danych do SAA

3 - wejście zegara programu 19 - wyjście do przełączenia SAA na odbiór danych

4 - wejście zegara mikroprocesora 20 - wyjście monitora CW

5 - wejście blokady RAM 21 - wyjście włączania/wyłączania ARW

6 - wejście PTT 22 =1, 23 =1 - nadawanie CW, jest nośna CW

7 - wejście klucza sztorcowego 22 =1, 23 =0 - nadawanie CW, brak nośnej CW

8 - wejście nadawania kropek 22 =0, 23 =0 - odbiór CW,SSB,FM,AM

9 - wejście nadawania kresek 22 =0, 23 =1 - nadawanie SSB,FM,AM

10 - wejście gałki i klawiatury 24,25,26,27,28,29 - wyjścia dla przetwornika C/A

11 - wejście gałki i klawiatury 30 - wejście akumulatora podtrzymania informacji

12 - wejście VOX-a 31 - masa

13 - wejście dla przetwarzania A/C 32 - wejście zasilania sterownika ( +5V )

14 - wyjście dla przetwarzania A/C, danych dla SAA,

danych dla rejestru U3

15 - wyjście blokady wyświetlania i przełączania

odczytu klawiatury/gałki

16 - wyjście zegara rejestrów wyświetlania

3: Adresy firm w których kupujemy elementy typowe ( sprzedaż również wysyłkowa ):

rezystory, kondensatory, tranzystory, uklady scalone, LED-y, tranzystory MOS, 2SC2078, SAA1057, UL1042 (SO42), diody, gniazda itd:

"TME" - tel. (042)-6400106, "LARO" - tel. (068)-3244984, "CYFRONIKA" - tel. (012)- 266-54-99

filtry kwarcowe PP9A22R z pilotami nr.2 i nr.4 ( komplet ), rezonatory 41002 kHz, 9465 kHz:

"OMIG" SA - ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa. Tel. (022) 410031

przekażniki: "EPROM"- tel. (071)-3488277

INSTRUKCJA OBSłUGI TRANSCEIVERÓW DIGITAL 942:

Po włączeniu zasilania, przyciskiem CLR można zlikwidować wyświetlanie nagłówka programu.

Jeśli zostanie wsiśnięty przycisk nieodpowiedni w danym rodzaju pracy, żadnej reakcji nie będzie.

Wszystkie przyciski, oprócz przycisku "RIT" posiadają sygnalizację dźwiękową.

Główna gałka służy do ustawiania częstotliwości. Wartość częstotliwości odczytuje się na głównym - sześciocyfrowym wyświetlaczu, z dokładnością do 0.1 kHz. Jeśli wyświetlane są cyfry z przedziału 40000.0 do 49999.9 oznacza to że transceiver pracuje w zakresie 140000.0 do 149999.9 kHz. Skala wyświetla przy odbiorze częstotliwość RIT, przy nadawaniu - XIT.

Zmiana sposobu wyświetlania: Jeśli transceiver ustawiony jest na częstotliwościach CB, można przycisnąć "CLR". Pojawią się na wyświetlaczu litery "CL". Wówczas po naciśnięciu "ARW" nastąpi zmiana sposobu wyświetlania skali.

Format wyświetlania CB- np: D28_0.0

"D"- numer "czterdziestki"- od A do F, "28"- numer kanału od 1 do 45. Kanały od 41 do 45 to tzw "dziury", "0.0"- końcówka częstotliwości.

Wybór kroków przestrajania: Punkty świetlne ulokowane są nad przyciskami, których funkcji dotyczą. Punkt świetlny świecący- górny przycisk, pulsujący- dolny przycisk.

kroki:

CW,SSB: 20Hz(0.1kHz), 0.1kHz(1kHz), 1kHz(5kHz), 5kHz(100kHz)

AM: 20Hz(0.1kHz), 10kHz, 1kHz(5kHz), 5kHz(100kHz)

FM: 20Hz(0.1kHz), 12.5kHz, 25kHz, 5kHz(100kHz)

Wartości podane w nawiasach dotyczą sytuacji, gdy następuje szybkie obracanie gałki.

Krok 20 Hz przyjmuje na obu UKF- ach wartość 40 Hz. Mimo to zachowana jest zbieżność przestrajania KF-UKF.

Krok 20 Hz służy do precyzyjnego dostrajania do stacji CW i SSB, oraz jeśli to konieczne- do stacji AM i FM.

Krok 0.1 kHz - najczęściej używany na CW i SSB.

Krok 1 kHz - przydatny przy dostrajaniu do stacji SSB pracujących z równymi końcówkami częstotliwości, oraz przy strojeniu na AM, szczególnie do stacji radiofonicznych, oraz do szybkiego przestrajania w ramach jednego pasma.

Krok 10 kHz - przydatny przy przestrajaniu po kanałach CB.

Kroki 12.5 kHz i 25 kHz - przydatne przy przestrajaniu po kanałach FM pasma dwumetrowego.

Krok 5 kHz - przydatny przy zmianie końcówki częstotliwości z "0" na "5" w paśmie CB. Umożliwia przestrajanie w jednym ciągu po "zerach" i "piątkach", ułatwia przestrajanie w pasmach radiofonicznych AM. Pozwala na szybkie, duże zmiany częstotliwości oraz szybką zmianę częstotliwości o 5 kHz- często używana funkcja na CW i SSB.

RIT: punkt świetlny nad "RIT" świecący- ustawianie RIT, pulsujący- jest różnica częstotliwości między RIT i pracy.

Odstrajanie RIT od częstotliwości pracy: Przyciskając "RIT", jednocześnie obracać gałką strojenia. Funkcja przydatna wówczas, gdy korespondent odstraja się od częstotliwości pracy, lub zgłosił się bez dokładnego dostrojenia. Zwolnienie "RIT" i dalsze obracanie gałką, powoduje równoległe przestrajanie częstotliwości RIT, XIT i pracy.

Likwidacja odstrojenia RIT: Przycisnąć "CLR". Na wyświetlaczu pojawią się litery "CL". Wówczas przycisnąć "RIT". Odbiornik wróci do częstotliwości pracy.

XIT: Punkt świetlny nad "XIT": świecący- ustawianie XIT ( również sygnalizacja pracy na drugim VFO ), pulsujący- jest różnica między częstotliwością XIT i pracy.

Odstrajanie XIT od częstotliwości pracy: Przycisnąć "XIT" a następnie obracać gałką strojenia, przestrajając XIT. Wówczas odbiornik odbiera częstotliwość XIT. Po zakończeniu przestrajania XIT, ponownie przycisnąć "XIT". Odbiornik wróci do częstotliwości RIT, a dalsze przestrajanie powoduje równoległe przestrajanie częstotliwości pracy, RIT i XIT.

Likwidacja odstrojenia XIT: Przycisnąć "CLR". Na wyświetlaczu pojawią się litery "CL". Wówczas przycisnąć "XIT". Nadajnik wróci do częstotliwości pracy. XIT przydatny jest podczas pracy DX-owej ( nadawanie niżej lub wyżej od częstotliwości pracy ).

Drugie VFO: Załóżmy że XIT jest wyłączony i prowadzimy łączność na określonej częstotliwości. Aby włączyć drugie VFO, np. w celu znalezienia wolnej częstotliwości, należy przycisnąć "XIT". Wówczas drugie VFO jest włączone. Można teraz poszukać wolnej częstotliwości, spytać się na niej czy rzeczywiście jest wolna, a następnie po przyciśnięciu "CLR" i "XIT", wrócić do częstotliwości na której pozostał korespondent.

Praca z przemiennikami: Załóżmy, że RIT i XIT są wyłączone. Aby pracować przez przemienniki w paśmie dwumetrowym należy:

a) dostroić TRX do jednej z częstotliwości, na której odbierany jest przemiennik, np. 145650 kHz

b) przyciskiem "XIT" włączyć ustawianie XIT

c) przestroić TRX o 600 kHz niżej- tzn. na 145050 kHz

d) przyciskiem "XIT" wyłączyć ustawianie przesuwu.

Transceiver jest gotów do pracy przez przemienniki. Przestrajając TRX przestraja się równolegle XIT, RIT i częstotliwość podstawowa, dzięki czemu wybiera się dowolne kanały przemiennikowe. Słuchać "na podstawie" można po przyciśnięciu "XIT". Pamiętać należy, aby po nasłuchu na "podstawie", ponownie przycisnąć "XIT", aby wyjść z funkcji ustawiania XIT. Dzięki temu, że RIT i XIT można przestrajać bez ograniczeń, można wybrać również przesuw odpowiedni do pracy na 432 MHz lub do pracy 145/29 MHz- tzw. CROSS-BAND.

Ton wywołania przemienników- 1750 Hz można włączyć i wyłączyć podczas nadawania FM przyciskiem "ARW". Jeśli ton nie zostanie wyłączony, wyłączy się automatycznie po przejściu na odbiór.

Zmiana emisji CW/SSB/FM_AM odbywa się przyciskiem "MOD". Punkt świetlny nad "MOD": świecący- CW, zgaszony- SSB, pulsujący- FM_AM.

Wybór wstęgi CW lub SSB odbywa się przyciskiem "G/D". Podczas FM_AM, tym przyciskiem wybiera się FM lub AM. Punkt świetlny nad "G/D": jeśli CW lub SSB- świecący- górna wstęga, zgaszony- dolna wstęga, jeśli FM_AM- świecący- FM, zgaszony- AM.

CW-REWERS: Dokładne dostrojenie do korespondenta CW występuje wówczas, gdy TRX przełączony jest na CW, a korespondent odbierany jest z tonem 1 kHz. Wówczas można zmieniać wstęgę TRX-a, bez zmiany tonu odbieranej stacji- funkcja przydatna przy pracy w sąsiedztwie zakłócających stacji.

Włączanie lub wyłączanie ARW dokonuje się przyciskiem "ARW"- dotyczy emisji CW lub SSB. Po zmianie emisji lub odczycie częstotliwości z pamięci, ARW włącza się automatycznie. Przy wyłączonej ARW, S-mtr wskazuje ( w S-ach ) poziom ustawienia regulatora "RRW/BLOK".

Regulator "RRW/BLOK"- przy CW i SSB pozwala na regulację wzmocnienia wzmacniacza p.cz, ustalając próg wzmocnienia odbiornika. Przy włączonej ARW można ustawić poziom, poniżej którego ARW nie zwiększy wzmocnienia. Przy FM i AM pełni funkcję regulacji blokady szumów. Poziom blokady szumów, wyskalowany w S wskazywany jest przez S-mtr. Jeśli odbierana stacja otworzy blokadę, S-mtr wskaże poziom tej stacji. S-mtr wskazuje co 1 S, a powyżej S9, co 6 dB, do 36 dB.

Tłumik działa tylko dla KF. Nieskalowany. Srodkowe położenie- wyłączony. Dolne- około 10 dB, górne około 20 dB.

Przełącznik filtrów: Pozycja FC- CW, FS- SSB. Działa prawidłowo po wmontowaniu filtru CW. Uwaga: jeśli filtr CW nie jest wmontowany, przełącznik musi być w pozycji FS.

Ustawianie VOX(BK): Punkt świetlny nad "VOX": świecący- ustawianie czasu VOX(BK), pulsujący- VOX(BK) jest włączony.

Przycisnąć "VOX" a następnie przyciskami "ZF" i "OF" ustawić czas opóźnienia VOX(BK). Czas opóźnienia wyświetlany jest na wskaźniku S ( bez przecinka ). Zakres regulacji co 0.1 sek. od 0.2 do 2 sek.. Jeśli ustawiona jest wartość "0", wówczas VOX(BK) jest wyłączony. Po wyregulowaniu VOX(BK), należy ponownie przycisnąć "VOX". VOX(BK) podczas SSB, AM, FM, zareaguje na sygnał z mikrofonu. Przy pracy CW reaguje na klucz telegraficzny, manipulator dwudźwigniowy i sygnały CW przy automatycznym odczycie tekstu z pamięci.

Zapis stanów TRX-a do pamięci: Przycisnąć "ZF". Wówczas cała klawiatura pracuje jako dostęp do pamięci. Przyciskając jeden z klawiszy A,B,C,E,F,1 - 9, dokonuje się zapisu do wybranej pamięci częstotliwość XIT, RIT, częstotliwość pracy, rodzaj emisji, rodzaj wstęgi, sposób wyświetlania częstotliwości ( kanały CB lub częstotliwość ), użyty krok przestrajania. Następnie należy ponownie przycisnąć "ZF", wychodząc z funkcji zapisu.

Odczyt stanów TRX-a: Punkt świetlny nad "ZF"- świecący- poziom klawiatury zapisu lub odczytu stanów z pamięci, pulsujący- poziom klawiatury zapisu lub odczytu tekstu CW z pamięci.

Przycisnąć "OF". Wówczas cała klawiatura pracuje jako dostęp do pamięci. Przyciskając A,B,C,D,E,F,1 - 9, dokonuje się przeglądu pamięci. Po przyciśnięciu któregoś z w/w przycisków, TRX przełącza się automatycznie na wcześniej zapisaną pod tym przyciskiem: częstotliwość RIT, XIT, częstotliwość pracy, rodzaj emisji, wstęgę, sposób wyświetlania skali, krok. Wskazywane jest to przez odpowiednie punkty świetlne. Transceiver do pamięci D automatycznie zapisuje stany istniejące przed dokonaniem odczytu z pamięci. Pozwala to na powrót do tych stanów, jeśli miał być dokonany wyłącznie przegląd pamięci. Po ostatecznym wyborze pamięci, przycisnąć ZF, wychodząc z funkcji odczytu.

Skaner częstotliwości: Działa na AM lub FM. Zakres przeszukiwania- od częstotliwości dolnej wpisanej do pamięci "5", do górnej wpisanej do pamięci "C", z krokiem jaki był wybrany przy wpisywaniu częstotliwości granicznych do w/w pamięci. Start/stop przyciskiem "SCAN". Jest wyłączany również automatycznie, po przejściu na nadawanie. Przeszukiwanie dokonywane jest, gdy blokada szumów jest odpowiednio ustawiona. Jeśli skaner znajdzie stację o poziomie wyższym niż poziom ustawionej blokady szumów, zatrzyma się na około 10 sek.. Jeśli stacja się wyłączy, nastąpi po niewielkiej zwłoce dalsze przeszukiwanie. Jeśli stacja, na której zatrzymał się skaner nie jest interesująca, pokręcając gałką w prawo spowoduje się dalsze przeszukiwanie.

Kluczowanie: Podczas kluczowania uruchamiany jest monitor CW 976 Hz. Używanie klucza sztorcowego możliwe jest w każdej chwili, oprócz trwania operacji zapisu do pamięci klucza elektronowego. Używanie manipulatora dwudźwigniowego możliwe jest w każdej chwili. Po włączeniu TRX-a, tempo ustawione jest na 12 grup/min.. Pamięć manipulatora działa tak, że szybkie naciśnięcie manipulatora np. na kreskę a następnie na kropkę i zwolnienie dźwigni, powoduje nadanie najpierw kreski, potem przerwy a następnie kropki. Dotyczy to również sytuacji odwrotnej. Zwarcie np. najpierw dźwigni kresek, a potem dodatkowo kropek i trzymanie dźwigni powoduje generowanie na przemian kresek i kropek, do momentu zwolnienia dźwigni.

Regulacja tempa klucza elektronowego: Po przyciśnięciu "ZE"lub "OE", klawiszami "ZF" i "OF" reguluje się tempo klucza, zarówno przy nadawaniu z manipulatora jak i z pamięci. Wartość tempa wyświetlana jest przez cyfry S-mtra. Tempo reguluje się w zakresie 3 - 90 grup wg. słowa "PARIS". Tempo można regulować również podczas automatycznego odczytu tekstu CW z pamięci. Wyjście z ustawiania tempa odbywa się przez przyciśnięcie "ZE" lub "OE".

Zapis tekstu CW do pamięci: Przycisnąć "ZE". Wybrać, przyciskając jeden z przycisków B,C,F, 1-9 numer pamięci, do której ma nastąpić zapis. System czyści wówczas wybraną pamięć, wskazując na wyświetlaczu ilość wyczyszczonych bitów pamięci. Po krótkim czasie wskazanie ustali się na określonej liczbie, wskazującej ile bitów jest do wykorzystania w danej pamięci. System rezerwuje 3 ostatnie bity każdej pamięci na cele organizacyjne. Zapis do pamięci jest tak zorganizowany, że kropka zajmuje 1 bit, przerwa 1 bit, kreska 2 bity. Jeśli przerwy są dłuższe, zapisywane są jako seria przerw o podstawowym czasie trwania jednej kropki. Pamięci A i B są największe- mają po 3749 bitów. Umożliwia to zapisanie do każdej z nich całych, nawet bardzo długich QSO. Pamięć C ma pojemność 535 bitów. Pamięci 1-9 posiadają pojemności po 299 bitów. Przeznaczone są do zapisywania krótkich informacji. Jednym ze sposobów wykorzystania tych pamięci jest wpisanie np. do pamięci nr 7 raportu 579 579 579, a np. do pamięci nr 8 raportu 589 589 589 itd.. Po pojawieniu się stałej cyfry wskazującej wielkość wybranej pamięci, można rozpocząć zapis. Wystarczy w tym celu rozpocząć nadawanie manipulatorem zaplanowanego tekstu. Po rozpoczęciu nadawania, system wskazuje ilość wolnej, wybranej pamięci, odliczając bity wykorzystane. Zakończenie nagrywania następuje, gdy zakończone zostanie odliczanie bitów, lub gdy nastąpi przyciśnięcie "ZE". Przyciśnięcie "ZE" powoduje również wyjście z funkcji zapisu. Bity nie wykorzystane w danej pamięci, traktowane są jako przerwy. Zapisany tekst, zanotowane, oraz ostatnie częstotliwości i stany pracy TRX-a, pamiętane są po wyłączeniu zasilania.

Nadawanie z pamięci: Przycisnąć "OE". Cała klawiatura dotyczy odczytu z pamięci klucza elektronowego. Przyciśnięcie klawisza wybranej pamięci, spowoduje uruchomienie odczytu tekstu z tej pamięci. W każdej chwili, podczas nadawania z pamięci, można wyjść z obsługi klucza przyciskając "OE" bez przerywania automatycznego nadawania z pamięci. Także w każdej chwili można wtrącić z manipulatora tekst dodatkowy. Wówczas automatyczne nadawanie z pamięci zostaje wstrzymane. Przyciśnięcie OE powoduje w tym przypadku wznowienie nadawania rozpoczętego tekstu od miejsca, gdzie nastąpiła przerwa od manipulatora. Jeśli w trakcie nadawania automatycznego z jednej pamięci, nastąpi przyciśnięcie przycisku dowolnej pamięci, to system rozpocznie odczytywanie tekstu ze wskazanej pamięci. Jeśli nastąpi przyciśnięcie "ZE", wówczas system przerwie odczytywanie i wyjdzie z odczytu niezależnie od tego, czy odczyt był zakończony ze względu na koniec pamięci, czy nie.

Przejście TRX-a na nadawanie: Odbędzie sie, gdy nastąpi przyciśnięcie PTT, lub gdy VOX(BK) jest włączony, a pojawi się sygnał telegraficzny w przypadku CW, lub foniczny w przypadku SSB, FM lub AM.

Używanie TRX-a do nauki alfabetu Morse'a: Wyłączyć VOX i antenę. Używać klucz z pełnymi jego możliwościami. Przy pomocy RRW można do sygnału monitora dodawać szum, a po dołączeniu anteny, również sygnał z pasma.