HOME PAGE / POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

UNIWERSALNY syntezer częstotliwości 1Hz-2GHz o rastrze 1Hz
UNISYNT2002 DDS/FAST PLL

 

Dla elektroników i krótkofalowców.

Do generatorów sygnałowych, wobulatorów, skanerów, odbiorników, nadajników, transceiverów i innych urządzeń wymagających stabilnego, przestrajanego w szerokim zakresie generatora.

Artykuły w Swiat Radio 10/2001 oraz Praktycznym Elektroniku 8/2001

INSTRUKCJA WYKONANIA I OBSŁUGI:

Wśród krótkofalowców i elektroników znane są syntezery PLL przeznaczone do współpracy z urządzeniami o emisjach FM czy AM. Wynika to z faktu, że łatwo dostępne są scalone syntezery przeznaczone do pracy w odbiornikach radiofonicznych. Charakteryzują się one krokami przestrajania o wartościach 1, 10 czy 12.5kHz. Szczególnie krok 12.5 kHz odpowiedni jest do realizacji syntezera dla amatorskich urządzeń UKF-FM. Krok 1kHz wystarcza do dostrajania odbiornika radiofonicznego do stacji AM. Jednak zrealizowanie syntezera dla emisji CW, SSB czy RTTY, wykonania skanera o szerokim zakresie przestrajania, wykonania precyzyjnego generatora sygnałowego M.CZ czy W.CZ stanowi większy problem, ponieważ tu wymagane są kroki dużo mniejsze a zakres przestrajania dużo większy. Tu, niezależnie od częstotliwości pracy, nie można zastosować wyżej wymienionych scalonych syntezerów bez układów dodatkowych. Problem ten rozwiązują syntezery UNISYNT2000 i UNISYNT2001. Ze względu na zastosowany w nich scalony syntezer SAA1057, mogą one , w celu uzyskania małych szumów fazowych, współpracować tylko z VCO przestrajanymi w stosunkowo wąskich zakresach. Czym wyższa częstotliwość, tym węższy powinien być zakres przestrajania VCO. Wiąże się to często ze znaczną komplikacją urządzenia w którym zastosowany jest syntezer. Syntezer UNISYNT2002 rozwiązuje ten problem. Dzięki układowi DDS i szybkiej pętli PLL (porównywanie fazy na częstotliwościach wysokich), syntezer ten posiada zdolność tłumienia szumów fazowych VCO. W dodatku tym większą, im większa jest częstotliwość VCO. Tzn. wtedy gdy szumy fazowe VCO przeliczane na stałą szerokość kanału radiowego są większe. Zaprojektowany został tak, aby można go było zastosować do najróżniejszych urządzeń, łącznie z generatorami sygnałowymi czy wobulatorami. Jest jednocześnie, w porównaniu z innymi syntezerami realizującymi małe kroki, układem bardzo prostym. Najważniejszą cechą tego syntezera jest, że nie jest on wstępnie związany z jakąkolwiek wartością częstotliwości pracy urządzenia w którym jest zastosowany, częstotliwościami pośrednimi, ich ilością, czy sposobami ich realizacji. Z równym powodzeniem można go stosować w odbiorniku homodynowym (o zerowej p.cz.) czy urządzeniu o każdej innej częstotliwości pośredniej. Poprzednik przedstawionego syntezera - UNISYNT2001 został zastosowany przykładowo w transceiverze CW/SSB (w rozwiniętej wersji również FM) DIGITAL 2001. W celu praktycznego przetestowania również UNISYNT2002 został przez autora zastosowany w tym urządzeniu. UNISYNT2002 zachowuje wszelkie funkcje realizowane przez UNISYNT2001, ich nazwy, oraz nazwy połączeń i przycisków. Oznacza to, że jeśli ktoś poznał instrukcję UNISYNT2001 (2000), praktycznie zna również instrukcję UNISYNT2002. Do UNISYNT 2002 można dołączyć nie tylko samo VCO, lecz również przestrajaną napięciem głowicę radiową, TV, lub od tunerów satelitarnych. Syntezer ten samodzielnie, bez dodatkowych głowic czy VCO, może wytwarzać częstotliwości o kwarcowej stałości częstotliwości w zakresie od 1Hz do 7800000Hz, które można zmieniać co 1Hz. Syntezer posiada różnego rodzaju pamięci, konieczne przy różnych jego zastosowaniach. Dla elektroników nie mających dotychczas do czynienia z techniką radiową kilka wyjaśnień skrótów: VCO- generator LC przestrajany napięciem, VFO lub VFO A- ostateczny wynik współpracy modułu syntezera z VCO czyli generator przestrajany stałymi krokami, o kwarcowej stałości częstotliwości. VFO B- podręczna pamięć częstotliwości VFO, RIT - dla urządzeń odbiorczo-nadawczych - podczas zmiany częstotliwości VFO przy wciśniętej tej funkcji, zmienia się częstotliwość VFO odbiornika a częstotliwość nadajnika pozostaje bez zmian.

PARAMETRY PODSTAWOWE MODUŁU:
Zasilanie 12 do 16V, 70mA (bez podświetlania)
Prąd podświetlania LCD - około 40mA
Zakres bezpośrednio generowanych przez moduł częstotliwości - 1Hz do 7800000Hz
Zakres częstotliwości wejściowych modułu syntezera na wejściu W9 - 7800001Hz do 2GHz
Zakres częstotliwości wejściowych modułu na wejściu W3 - VCO do 7800000Hz lub VCO lub głowica TV lub tunera satelitarnego, z własnym dzielnikiem f/256, gdzie VCO pracuje od 7800001Hz do 2GHz.
Napięcie wejściowe (W3) w.cz- ok. 0.5V.
Napięcie wejściowe (W9) dla zakresu 7800001 do 40 MHz ok. 0.5V, powyżej - 30mV.
Zakres wyjściowego napięcia regulacyjnego VCO zależny od napięcia zasilającego W4 (5-30V).

Moduł syntezera pozwala na wstępne ustawienie początkowej częstotliwości - oddzielnie dla każdego z 9-ciu pasm, ustawienie początkowej wartości wyświetlanej częstotliwości (zakres skali od 0 do 4294967295Hz) i kierunku zmian wyświetlanych wartości w stosunku do zmian częstotliwości wejściowej syntezera- dla każdego pasma oddzielnie. Wstępnie wybiera się również rodzaj przestrajania. Można wybrać przestrajanie dwoma przyciskami lub gałką z tarczą kodową i dwoma transoptorami. Wstępne ustawienia pamiętane są po wyłączeniu zasilania (w pamięci EEPROM mikrokontrolera).

Realizowane przez moduł syntezera funkcje:
Przestrajanie cyfrową gałką z automatyczną zmianą szybkości lub przyciskami z dwoma szybkościami.
Kroki syntezera: Bank nr 1: 20Hz, 100Hz, 1kHz, 5kHz
Bank nr 2: 10kHz, 12.5kHz, 25kHz, 1MHz
Bank nr 3: 1Hz, 125kHz, 10MHz, 100MHz
Realizacja dwóch stanów pracy: "nadawanie" i "odbiór".
Dziewięć automatucznych pamięci podzakresów.
Trzy dodatkowe pamięci częstotliwości nadajnika i odbiornika dla każdego zakresu - razem 27 pamięci.
RIT - pozwalający na realizację dowolnych przesuwów częstotliwości. Np. dla XIT czy przemienników.
CLR RIT - zrównanie częstotliwości odbiorczej z nadawczą
CLR TX - zrównanie częstotliwości nadawczej z odbiorczą
Drugie VFO i VFO B=A.
Skaner częstotliwości.
Wobulator częstotliwości.
Sygnalizacja ustawionego kroku i różnicy między częstotliwością nadawczą i odbiorczą.
Szeregowe sterowanie skalą LED lub równoległe skalą LCD.
Na wyświetlaczu LCD dodatkowo: wskaźnik "S"/PWR cyfrowy i typu "bargraph" (pseudoanalogowy).
Czwarty bank kroków włącza się automatycznie podczas wstępnego ustawiania skali. Kroki:1Hz, 100Hz, 10kHz, 1MHz.
Częstotliwości nadawcze i odbiorcze pamięci oraz ostatnio ustawione częstotliwości nadajnika danego podzakresu pamiętane są po wyłączeniu zasilania w wewnętrznej pamięci EEPROM mikrokontrolera.

OPIS DZIAŁANIA:
Na płytce modułu syntezera znajdują się: właściwy syntezer częstotliwości oraz układ scalony mikrokontrolera AT89S8252 z programem UNISYNT 2002, który steruje przy pomocy linii S1,S2 i S3 pracą syntezera DDS AD9835. Częstotliwość wzorcowa układu DDS (16777216Hz) wytwarzana jest w generatorze kwarcowym z powielaczem częstotliwości wykonanym na czterech bramkach układu scalonego 74HCT00. Dzięki zastosowaniu układu DDS możliwe było uzyskanie małych kroków syntezy w szerokim zakresie częstotliwości oraz wygenerowanie częstotliwości od 1Hz. AD9835 pozwala przy częstotliwości zegarowej 16777216Hz wygenerować częstotliwości zaczynające się od 1/256Hz z krokiem 1/256Hz. Ta właściwość wykorzystana została do obsługi powielacza częstotliwości PLL. Układ PLL, mnożąc częstotliwości generowane przez AD9835 256-krotnie, pozwala na stabilizację dołączonego do niego VCO, którego częstotliwość może zawierać się w przedziale od 7800001Hz do 2GHz. W tym przypadku zakres generowanych przez AD9835 częstotliwości rozciąga sią od 7800001Hz/256=ok. 30.5kHz do 2GHz/256=ok. 7.8MHz. Są to wzorcowe dla PLL częstotliwości, których stabilność zależy przede wszystkim od stabilności rezonatora dołączonego do układu generatora 16777216Hz. Dla uzyskania dowolnie wysokiej stabilności syntezera, przewidziana została możliwość zastosowania zewnętrznego wzorca częstotliwości. W poprzednikach UNISYNT 2002 zastosowany był scalony syntezer SAA1057. Jego częstotliwość porównania fazy wynosi ok. 1kHz. Widać tu wyraźną różnicę między 1kHz SAA1057 a 30.5kHz-7.8MHz UNISYNT2002. Widać również kożystny wzrost częstotliwości porównania fazy wraz ze wzrostem stabilizowanej częstotliwości. Ciekawy eksperyment wykazał, że badana głowica od tunera satelitarnego, po odpowiednim dobraniu elementów RC filtru PLL, straciła szumy fazowe VCO tak dalece, że nadawała się do pracy CW/SSB w paśmie amatorskim 1296 MHz a także na częstotliwości 2GHz. Porównywanie fazy na częstotliwościach 30.5kHz-7.8MHz odbywa się w scalonym detektorze częstotliwości/fazy 74HCT4046. Jego graniczna szęstotliwość pracy to kilkanaście MHz. Wykorzystany tu został jego detektor cyfrowy i niskoszumny. Sygnał błędu fazy wzmacniany jest przez wzmacniacz operacyjny HA17358 (LM358). Można tu zastosować wiele innych wzmacniaczy. Ten cechuje się zmianą napięcia wyjściowego od 0V. Preskaler (dzielnik) / 256 SAB6456 przeznaczony jest do pracy od około 70 MHz, gdzie jego czułość wynosi kilkadziesiąt mV. Jednak przy sterowaniu napięciem ok. 0.5V pracował jeszcze przy 4MHz. Wynika to stąd, że liczy się tu szybkość narostu sygnału na jego wejściu a nie ilość sinusoid w jednostce czasu.
Dalszą istotną rolą mikrokontrolera jest transmisja danych o aktualnej częstotliwości do skali cyfrowej LED lub LCD, sterowanie układem S-MTR-a wyświetlacza LCD, kontrola przełącznika pasm, mikrołączników funkcyjnych, sygnału przełączającego nadawanie/odbiór, sygnału "STOP SKANER" z układu blokady szumów oraz kontrola zasilania i przełącznika blokady nastaw. Przełączania pasm dokonuje się poprzez zwieranie jednego z ośmiu wejść portu P0 lub wejścia P2.3 mikrokontrolera do masy, poprzez przełącznik blokady nastaw. Podczas normalnej pracy urządzenia, przełącznik ten zwiera ślizgacz przełącznika pasm do masy, czyli jedno z wejść pasm posiada poziom logicznego zera. Jest to sygnał dla mikrokontrolera, że funkcje mikrołączników płyty czołowej urządzenia dotyczące nastaw wstępnych mają być nieczynne. Jeśli nastąpi przełączenie przełącznika blokady nastaw w drugą pozycję, mikrokontroler zapamiętuje wcześniej wybrane pasmo i zezwala na zmianę w tym paśmie wstępnych nastaw. Wejścia portu P0, poprzez rezystory 220k, spolaryzowane są wstępnie napięciem pobieranym z punktu zasilania 12V, sprowadzonym dzięki rezystorowi 12k, diodzie 1N4148 i diodzie zenera 7V5 do wartości ok. 5V. Napięcie zasilające 12V, poprzez diodę 1N4001 doprowadzone jest do kondensatora 1000uF/16V i stabilizatora napięcia 78L05, który zasila mikrokontroler. W przypadku wyłączenia zasilania, lub gdy napięcie zasilające spadnie poniżej 8-9 V, na wejściach P0 mikrokontrolera pojawi się logiczne 0 co będzie dla niego sygnałem, że wszelkie dane ma zapisać do swojej pamięci EEPROM. Proces zapisu EEPROM trwa kilkaset milisekund a następnie mikrokontroler wstrzymuje swoją pracę aż do całkowitego zaniku zasilania i ponownego jego włączenia. Przez czas zapisu EEPROM (z odpowiednim zapasem ), mikrokontroler i układ 74HCT00 zasilane są z napięcia pobieranego z kondensatora 1000uF/16V. Port P2 mikrokontrolera (oprócz nóżki P2.3) służy do bezpośredniego sterowania typowym modułem wyświetlacza alfanumerycznego LCD 1*16 znakowego, zawierającego sterownik HD44780 lub jego odpowiednik. W przykładzie zastosowany został wyświetlacz WM-C1601M-1YLYc. Charakteryzuje się on tym, że może być montowany na pionowej płycie czołowej. Posiada podświetlenie w kolorze żółto-zielonym. Wyświetlacz LCD wyświetla 10 cyfr dotyczących częstotliwości pracy nadajnika lub odbiornika, z dokładnością 1Hz. Wskazuje również czy został wciśnięty przycisk "RIT" oraz sygnalizuje fakt występowania różnicy między częstotliwościami nadawczą i odbiorczą. Wskazuje analogowo (16-to pozycyjny wskaźnik z wykorzystaniem kursora wyświetlacza) i cyfrowo przy odbiorze poziom sygnału odbieranego w S od S0 do S9 a powyżej S9, co 10db, od 10 do 60db. Przy nadawaniu wskaźnik ten zamienia się automatycznie na układ do wyświetlania mocy wyjściowej - wskazania cyfrowe w procentach, co 10%, analogowe w 16-tu pozycjach. Do transmisji danych do układu skali LED wykorzystywany jest port 3.5 i 3.7 mikrokontrolera pracujący w innym przedziale czasowym jako sterowanie SAA1057. Mikrokontroler pobiera ze znajdującej się w nim pamięci RAM dane o aktualnej częstotliwości, przetwarza je na siedmiosegmentowy kod wyświetlaczy LED i szeregowo, bit po bicie przesyła je do rejestrów skali. Po dokonaniu przesłania ustawia port 3.7 w stan logicznej jedynki o odpowiednio długim czasie trwania. Powoduje to rozpoczęcie ładowania poprzez rezystor 330k kondensatora 2.2nF (znajdują się one w układzie wyświetlacza LED). W wyniku pojawienia się na kondensatorze napięcia równego logicznej jedynce, następuje przepisanie danych zgromadzonych w rejestrach HCT4094 na ich wyjścia. Odpowiednie segmenty wyświetlaczy, poprzez wewnętrzne oporności rejestrów, dołączone zostają do masy i następuje ich świecenie. Aby ograniczyć prąd płynący przez segmenty i rejestry, wyświetlacze zasilane są z obniżonego przy pomocy diod 1N4001 napięcia zasilania.

INSTRUKCJA OBSŁUGI: (Uwaga: należy wstępnie zapoznać się z całą instrukcją, ale moduł syntezera należy uruchamiać wg. OPISU URUCHAMIANIA, zachowując kolejność czynności.)
Przy odbiorze (PTT(E2)=>5V) skala wskazuje częstotliwość odbiorczą, przy nadawaniu (PTT= 0V) nadawczą.
Po włączeniu, najpierw nastąpi wyświetlenie nazwy programu i informacje dodatkowe a następnie układ przejdzie do realizacji programu głównego. Przyciśnięcie B2 spowoduje natychmiastowe przejście do realizacji programu głównego. Przestrajanie syntezera, podczas normalnej pracy, zawsze sprzężone jest ze wskazaniami skali. Oznacza to, że jeśli po ustawieniu częstotliwości syntezera a później oddzielnym ustawieniu tylko wskazań skali nastąpi wyjście z ustawień wstępnych, dalsze przestrajanie syntezera będzie powodowało wyświetlanie właściwej częstotliwości. Ustawień wstępnych można dokonywać w dowolnym momencie, po odpowiednim przełączeniu modułu.

NASTAWY WSTĘPNE :
Ustawianie wstępnej wartości skali, z późniejszymi jej zmianami w kierunku odwrotnym do zmian częstotliwości: Dokonuje się po ustawieniu syntezera na potrzebną częstotliwość- np. 5.5MHz. Wyłączyć blokadę nastaw, przycisnąć F1 i trzymając go, przycisnąć B2. Puścić B2 a następnie F1. Wówczas przy pomocy przycisków zmiany kroków i układu przestrajającego, wybrać żądane wskazania skali- np. 0003.500,000. Następnie wyzerować mikrokontroler przyciskiem B2 i włączyć blokadę nastaw.
Ustawianie wstępnej wartości skali, z późniejszymi jej zmianami w kierunku zgodnym ze zmianami częstotliwości: Dokonuje się po ustawieniu syntezera na potrzebną częstotliwość, np. 5.5 MHz. Wyłączyć blokadę nastaw, przycisnąć F2 i trzymając go, przycisnąć B2. Puścić B2 a następnie F2. Wówczas przy pomocy przycisków zmiany kroków i układu przestrajającego, wybrać żądane wskazania skali- np. 0014.500,000. Następnie wyzerować mikrokontroler przyciskiem B2 i włączyć blokadę nastaw.
Włączenie przestrajania gałką: Wyłączyć blokadę nastaw. Przycisnąć F6 i trzymając go, przycisnąć B2. Puścić B2 a następnie F6. Blokadę nastaw włączyć.
Włączenie przestrajania przyciskami: Wyłączyć blokadę nastaw. Przycisnąć F5 i trzymając go, przycisnąć B2. Puścić B2 a następnie F5. Blokadę nastaw włączyć.

OBSŁUGA PODSTAWOWA: (w przypadku stosowania syntezera do urządzeń innych niż nadawczo- odbiorcze, funkcje związane z przyciskami RIT, CLR RIT oraz VFO B=A i VFO A/B mogą posłużyć jako dodatkowe pamięci)
Wybór banku kroków nr 1: Przycisnąć C2 i trzymając go, przycisnąć B2. Puścić B2 a następnie C2.
Wybór banku kroków nr 2: Przycisnąć C3 i trzymając go, przycisnąć B2. Puścić B2 a następnie C3.
Wybór banku kroków nr 3: Przycisnąć C2 oraz C3 i trzymając je, przycisnąć B2. Puścić B2 a następnie C2 i C3.
Uwaga: Zmiana banku kroków spowoduje automatycznie CLR-RIT oraz VFO B=A, ponieważ nastąpi przyciśnięcie B2.
Wybór kroku najmniejszego: Przycisnąć C2. Dołączona do niego dioda LED będzie świecić, sąsiednia zgaśnie.
Wybór kroku większego: Przycisnąć C3. Dołączona do niego dioda LED będzie świecić, sąsiednia zgaśnie.
Wybór kroku jeszcze większego: Przycisnąć C2 i trzymając go, przycisnąć C3. Oba przyciski puścić. Dioda LED dołączona do C2 będzie migać, sąsiednia zgaśnie.
Wybór kroku największego: Przycisnąć C3 i trzymając go, przycisnąć C2. Oba przyciski puścić. Dioda LED dołączona do C3 będzie migać, sąsiednia zgaśnie.
Przestrajanie przyciskami: Przyciśnięcie B5 spowoduje zwiększanie częstotliwości wejściowej modułu syntezera, dodatkowe przyciśnięcie B4 zwiększy szybkość przestrajania w górę.
Przyciśnięcie B4 spowoduje zmniejszanie częstotliwości wejściowej modułu syntezera, dodatkowe przyciśnięcie B5 zwiększy szybkość przestrajania w dół.
Przestrajanie gałką: Szybkie pokręcenie gałką spowoduje dwukrotne zwiększenie szybkości przestrajania. Tzn. krok 20Hz zmieni się automatycznie na 40Hz, 100Hz na 200Hz itp..
Zapis do pamięci: Na danym podzakresie przycisnąć F1 lub F2 lub F3 i trzymając przycisk wybranej pamięci, przycisnąć C3. Zwolnić C3 a następnie F1 lub F2 lub F3. Wybrana pamięć zapamiętuje aktualną częstotliwość nadawczą i odbiorczą.
Odczyt pamięci: Na danym podzakresie przycisnąć F1 lub F2 lub F3 i trzymając przycisk wybranej pamięci, przycisnąć C2. Zwolnić C2 a następnie F1 lub F2 lub F3.
VFO B=A: Przycisnąć F4 i trzymając go, przycisnąć C2 lub C3. Zwolnić C2 lub C3 a następnie F4. Aktualna częstotliwość nadawcza i odbiorcza zostaną zapisane do VFO B.
VFO A/B: Przycisnąć F5 i trzymając go, przycisnąć C2 lub C3. Zwolnić C2 lub C3 a następnie F5. Aktualna częstotliwiść nadawcza i odbiorcza zostaną zapisane do VFO B, natomiast częstotliwości, które zapisane były w VFO B, uznane zostaną za aktualne.
CLR-RIT: Przycisnąć F6 i trzymając go, przycisnąć C2 lub C3. Zwolnić C2 lub C3 a następnie F6. Częstotliwość odbiorcza zostanie zrównana z nadawczą.
RIT: Przycisnąć F7 i trzymając go przestrajać urządzenie. Będzie zmieniała się tylko częstotliwość odbiorcza. RIT można przestrajać w całym zakresie pracy syntezera. Jeśli przycisk F7 zostanie puszczony, dalsze przestrajanie spowoduje równoległą zmianę częstotliwości odbiorczej i nadawczej. Przy istnieniu różnicy między częstotliwością nadawczą i odbiorczą, dioda LED od sygnalizacji kroków, która aktualnie nie świeci, będzie rozbłyskiwać krótkimi impulsami a na wyświetlaczu LCD pojawi się litera "R".
CLR TX: Przycisnąć i puścić B2. Częstotliwość nadawcza zostanie zrównana z odbiorczą.
Włączenie skanera częstotliwości: Przycisnąć F7 i trzymając go, przycisnąć C2 lub C3. Zwolnić C2 lub C3 a następnie F7. Operacji należy dokonać dość szybko. Po jego uruchomieniu VFO B=A. Skaner przeszukuje od częstotliwości VFO A do częstotliwości zapisanej w pamięci nr 3 ( F3 ). Przed wyborem częstotliwości skanera należy wybrać krok skanowania.
Zatrzymanie skanera: Odbywa się automatycznie na 8 sekund po otrzymaniu sygnału 0V na wejściu RIT modułu. Np. z układu blokady szumów odbiornika. Wówczas włączą się obie diody LED.
Wyłączenie skanera: Odbywa się automatycznie po pojawieniu się napięcia U_TX.
Wobulator częstotliwości: Wykorzystuje funkcję skanera. Podczas jego pracy, gdy częstotliwość skanera zrówna się z VFO A, mikrokontroler generuje na (w tym momencie wyjściu) B4 impuls synchronizacji oscyloskopu (logiczne 0). Na (w tym momencie wyjściu) B5, gdy częstotliwość skanera zrówna się z częstotliwością zapisaną w pamięci nr 1 (F1) lub nr.2 (F2), generuje impuls danego znacznika częstotliwości. Sygnałem znaczącym jest opadające zbocze impulsu. Wykorzystując duże lub małe kroki, można realizować wobulator dla filtrów szerokopasmowych. Wykorzystując małe kroki- wobulator dla filtrów wąskopasmowych- np. kwarcowych. Uwaga: Jeśli wykorzystywane jest przestrajanie ręczne przy pomocy gałki, po uruchomieniu wobulatora należy gałkę ustawić w takiej pozycji, aby żaden z transoptorów nie zwierał wyjść znaczników i synchronizacji. To znaczy aby zaistniała synchronizacja a na ekranie oscyloskopu pojawiły się znaczniki.

OPIS URUCHAMIANIA: (przed uruchamianiem należy przeczytać całą instrukcję, łącznie z uwagami różnymi).
Po dołączeniu do modułu syntezera wybranych podzespołów i włączeniu zasilania, można przystąpić do uruchamiania. Uruchamiać należy przy PTT=>5V oraz przy braku sygnału STOP SKANER (wejście RIT nie zwarte do masy). Inaczej mikrokontroler będzie czekał aż w/w sygnały uzyskają żądaną wartość. Po prawidłowym zmontowaniu skala i LED-y powinny wyświetlać. Przełączanie zakresów (blokada nastaw wstępnych włączona) powinno powodować zmiany na wyświetlaczu. Wówczas należy:
1. Gałkę strojenia ustawić w takiej pozycji, aby na wyjściach transoptorów istniały logiczne jedynki. Jeśli przestrajanie ma odbywać się przyciskami, przyciski mają być zwolnione.
2. Wybrać pasmo na którym mają być dokonane nastawy wstępne a następnie wyłączyć blokadę ustawiania.
3. Wybrać zgodnie z instrukcją obsługi sposób przestrajania i bank kroków.
4. Do wyjścia CLK dołączyć oscyloskop i regulując trymerem 10p uzyskać przebieg o f=ok. 16.7 MHz. Częstotliwość wzorca ustawić przy pomocy trymera 4.7pF na 16777216Hz.
5. Stosując duże kroki syntezera, przestrajać go tak, aby napięcie na wyjściu W6 zaczęło się przy przestrajaniu zmieniać. Nastąpi ustabilizowanie wskazań częstościomierza.
6. Regulując cewką VCO (ewentualnie zmieniając stosunek L/C VCO) i przestrajając je syntezerem, uzyskać wymagany zakres przestrajania VCO.
7. Przestrajając syntezer, ustawić częstotliwość VCO np. na 005.500,000kHz.
8. Zgodnie z instrukcją obsługi, ustawić wstępne wskazania skali - np. dla skali LED 003.500,000 lub na skali LCD 0003.500,000.
9. Włączyć blokadę nastaw, wybrać następny zakres (pasmo), wyłączyć blokadę nastaw i wykonać czynności od punktu nr 5 do 9.

UWAGI RÓŻNE:
1. Podczas uruchamiania nie lutować przy włączonym zasilaniu.
2. VCO należy zamknąć w oddzielnej ekranującej puszce, której elementy składowe powinny być, po uruchomieniu urządzenia, w kilku punktach zlutowane. Cewka VCO umieszczona w w/w puszce, powinna posiadać własny kubek ekranujący. Jej zwoje powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Syntezer i płytkę czołową ze skalą, gałką i przyciskami należy dobrze odekranować od reszty urządzenia.
3. Przed dołączeniem VCO do syntezera, należy sprawdzić prawidłowość jego współpracy z całym urządzeniem, przestrajając je próbnie przy pomocy potencjometru. Dopiero wówczas, gdy jedynym problemem stanie się brak stabilności częstotliwości, można dołączyć do VCO syntezer i włączyć jego zasilanie.
4. Zamiast WM-C1601M-1YLYc można zastosować wiele innych wyświetlaczy LCD dostępnych na rynku. Dostępne są wyświetlacze przeznaczone do oglądania pod różnym kątem, wyświetlacze z i bez podświetlania, o różnym kolorze tła oraz różnej wielkości znaków. Najważniejsze aby był to wyświetlacz 1*16 znakowy ze sterownikiem HD 44780 lub jego odpowiednikiem.
5. W przypadku zastosowania innego wyświetlacza LCD należy podczas podłączania kierować się nie numerami wyprowadzeń a ich nazwami. Oznaczenia wyprowadzeń wyświetlacza WM-C1601M: 1-VSS, 2-VDD, 3-V0, 4-RS, 5-R/W, 6-E, 7-DB0, 8-DB1, 9-DB2, 10-DB3, 11-DB4, 12-DB5, 13-DB6, 14-DB7, 15-LED(+), 16-LED(-). W przykładowo zastosowanym wyświetlaczu WM-C1601M-1YLYc brak połączenia między podświetlaniem a jego wyprowadzeniami nr 15 i nr 16. Jego dodatkowe wyjścia A(anoda) oraz K(katoda) należy połączyć zgodnie z przedstawionym schematem.
6. W warunkach amatorskich, mechanizm gałki najłatwiej wykonać wykorzystując konstrukcję potencjometru. W tym przypadku należy zlikwidować ślizgacz potencjometru, zapewniając możliwość ciągłego obracania gałki. Tarczę kodową można zrealizować przez wykonanie kliszy fotograficznej zamieszczonego w instrukcji rysunku tarczy. Pola białe tarczy mają być przeźroczyste. Następnie kliszę należy zabezpieczyć przez jej zalaminowanie (tak jak laminuje się dokumenty). Tarcza może mieć mniejszą średnicę- np. 3cm. Transoptory należy umieścić na wysięgniku, tak aby tarcza wchodziła w ich szczeliny. Transoptory mogą być umieszczone w różnych miejscach tarczy. Np. obok siebie, lub po przeciwległych jej stronach. Po pierwszym włączeniu układu, należy nieco (np. około 1 mm) skorygować ustawienie jednego z transoptorów, tak aby podczas pokręcania gałką, wskazania skali zmieniały się zawsze po obrocie gałki o ten sam kont. W przypadku braku oryginalnych transoptorów szczelinowych, można je wykonać stosując oddzielne płaskie diody LED i płaskie fototranzystory. Takie transoptory będą reagować na światło zewnętrzne. Dlatego może pojawić się konieczność dołączenia dodatkowo między B4 i B1(5V mikrokontrolera) oraz B5 i B1 rezystorów podciągających około 6.8 kohm.
7. W celu uzyskania wyższej stałości częstotliwości można zastosować:
a) kondensator przy rezonatorze 8388608Hz (oznaczony gwiazdką) o odpowiednim współczynniku temperaturowym.
b) rezonator o specjalnej jakości
c) generator wzorcowy zewnętrzny, np. termostatyzowany
8. W celu uzyskania najwyższej stałości częstotliwości urządzenia, w którym o stabilności decyduje nie tylko heterodyna główna, ale również inne generatory (np. kwarcowy generator nośnej w transceiverze), można te generatory zastąpić dodatkowymi układami UNISYNT2002. Wówczas moduły UNISYNT2002 należy sterować z jednego, centralnego wzorca częstotliwości.
9. W celu uzyskania dużej szybkości działania PLL, diodę pojemnościową VCO należy sterować poprzez dławik a nie rezystor.
10. W razie konieczności uzyskania wyższej amplitudy sygnału wytwarzanego przez AD9835, można rezystor dołączony do jego pierwszej nóżki zmniejszyć do wartości 470 ohm. Jednak w miarę zmniejszania tego rezystora, wytwarzany sygnał coraz bardziej będzie odbiegał od sygnału sinusoidalnego.
11. Zależnie od zastosowania UNISYNT2002, można zmieniać parametry filtru wyjściowego AD9835. Przedstawiony na schemacie filtr jest filtrem dolnoprzepustowym o częstotliwości granicznej ok. 8MHz i charakterystyce wznoszącej w kierunku wyższysh częstotliwości.
12. Układ scalony SAB6456 można zastąpić układem U893BSE jeśli zakres pracy syntezera będzie większy od 40MHz i mniejszy od 1GHz.
13. Płytka UNISYNT2002 przygotowana jest do rozdzielenia i oddzielnego zaekranowania części mikrokontrolera i części syntezera.
14. O wyświetlacze, transoptory, U893BSE, HA17358 ,rezonatory itp. można pytać w firmie LARO tel. 068-3244984, TME tel. 042-6400106, CYFRONIKA tel. 012-266-54-99. AD9835BRU w firmie ALFINE tel. (061)8205811, (061)8213375

Wszelkie dodatkowe informacje, płytki oraz zaprogramowane mikrokontrolery a także gotowe moduły UNISYNT2002 można otrzymać u autora opracowania. Tel. (0103368)-3266755, E-MAIL sp3abg@polbox.com, www.eter.ariadna.pl/sp3abg