HOME PAGE / POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

TRANSCEIVER DIGITAL1000

INFORMACJE WSTĘPNE, OPIS DZIAŁANIA, OPIS URUCHAMIANIA, INSTRUKCJA OBSŁUGI :

Artykuły w "Świat Radio" 6/1998, 1/1999 oraz 2/1999

DANE TECHNICZNE TRANSCEIVERA DIGITAL 1000 :

Wymiary obudowy (razem z radiatorem i gniazdami) 20 * 8 * 28 cm, ciężar 2,5 kg.

Zasilanie: z zasilacza 12-13,8V , z samochodu lub z zalecanego prostego zasilacza niestabilizowanego ( schemat dostarczamy ).

Pobór prądu: przy odbiorze- ok. 0.5A, przy nadawaniu- 12A max.

Emisje: CW, SSB górna i dolna wstęga, RTTY, SSTV, FAX, Packet-Radio*

Zakres częstotliwości: 50 kHz-31MHz ( pełne pokrycie )

Moc wyjściowa TX: 50 W w zakresie 1.5-31 MHz ( przecisobny PA na czterech zachodnich V-MOS-ach )

Czułość RX: 0.2 uV (S/N=10dB)

Oporność anteny: 50 ohm

Mikrofon: elektretowy

Wyjście odbiornika: 1W / 8ohm

Szerokość pasma RX: 2.4 kHz i 100 Hz

Pośrednia częstotliwość: ok. 40MHz

Wejście odbiornika: odporny na skrośną modulację, niskoszumny mieszacz 4*MOS-FET ( "QUAD MIXER" )

Przestrajanie: cyfrową gałką, z automatyczną zmianą kroku

Stałość częstotliwości: kwarcowa- pełna synteza częstotliwości

Kroki syntezera: 20 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 100 kHz

Urządzenie wyposażono w: mikroprocesorowe sterowanie, cyfrową skalę, cyfrowy S-mtr, cyfrowy wskaźnik mocy, szybki kompresor dynamiki, drugie VFO, XIT i RIT bez ograniczeń ( pozwalające ( oprócz typowych zastosowań ) na pracę z dowolnym SPLIT-em, oraz CROSS-BAND ), CLR XIT, CLR RIT, CW-REWERS, wyłączane ARW, trójpozycyjny tłumik, monitor CW, BK, VOX, ALC, przełącznik selektywności, klucz elektronowy z 12-toma pamięciami, 15-cie pamięci częstotliwości i stanów pracy TRX, szybką, pięciopozycyjną pamięć częstotliwości i stanów pracy - typu "stos", przełącznik wyświetlania częstotliwości / nr kanałów CB ( 6 czterdziestek ), układ pamiętania nastaw po wyłączeniu zasilania. Urządzenie oprócz filtrów SSB i CW, posiada automatycznie przełączane filtry wejściowe i wyjściowe odbiornika i nadajnika.

*Emisje cyfrowe RTTY, SSTV, FAX, Packet-Radio można realizować po dołączeniu do wejścia mikrofonowego i wyjścia głośnikowego, komputera za pośrednictwem odpowiedniego modemu.

Zestawy do samodzielnego montażu transceiverów DIGITAL 1000:

W skład zestawu wchodzą: 1: Sterownik mikroprocesorowy - moduł uruchomiony. 2.Komplet płytek drukowanych (z nadrukiem rozmieszczenia elementów), ze zmontowanymi filtrami drabinkowymi. 3.Dokumentacja: schemat blokowy, schematy ideowe ( w tym również filtru CW ), rysunki rozmieszczenia elementów z opisem ich wartości, opis działania, instrukcja uruchamiania, instrukcja obsługi urządzenia. 4. Komplet cewek, transformatorów i dławików. 5. Mechanizm i tarcza kodowa gałki strojenia. 6. Specjalna folia z nadrukiem opisu płyty czołowej- stanowiąca również membranę przykrywającą mikroprzełączniki płyty czołowej. 7. Komplet rezonatorów kwarcowych. Elementy nie wymienione- czyli te które można kupić bez naszego pośrednictwa, można zakupić w sklepach elektronicznych lub w firmach zajmujących się wysyłkową sprzedażą elementów elektronicznych. Adresy tych firm, w których zaopatrujemy się w celach produkcyjnych, dostarczamy razem z zestawami.

OPIS DZIAŁANIA TRANSCEIVERA DIGITAL 1000:

Uwaga: Wszystkie rozwiązania w transceiverze DIGITAL 1000, oraz jego oprogramowanie, są oryginalnymi opracowaniami firmy V-Electronics. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do przedstawionych rozwiązań i do oprogramowania urządzenia.

ODBIORNIK: Sygnał z wejścia antenowego transceivera, poprzez filtr dolnoprzepustowy (L1pa + pojemności) oraz przekaźnik i tranmsformator dopasowujący, poprzez układ tłumika i filtr pasmowy, dociera do niskoszumnego, odpornego na skrośną modulację, podwójnie zrównoważonego mieszacza odbiornika. Zbudowany jest on na czterech tranzystorach MOSFET w układzie z uziemionymi bramkami. Do drugich bramek tych tranzystorów podany jest wzmocniony,o odpowiedniej fazie, sygnał heterodyny. Wzmocnienie sygnału heterodyny (VCO) dokonywane jest przez wzmacniacz pracujący na tranzystorze BFR91. Odpowiedni produkt przemiany mieszacza zostaje wyselekcjonowany w pierwszym czterokwarcowym filtrze drabinkowym o częstotliwości ok. 40 MHz, a następnie wzmocniony w pierwszym wzmacniaczu p.cz wykonanym na niskoszumnym tranzystorze BFR91. Wzmocniony sygnał p.cz doprowadzony jest do drugiego czterokwarcowego filtru drabinkowego i poddany dalszemu wzmocnieniu w następnym stopniu wzmocnienia p.cz. Stopień ten pracuje również na tranzystorze BFR91. Ostatnim filtrem kwarcowym odbiornika jest dwukwarcowy filtr, po którym sygnał p.cz dociera do produkt-detektora zbudowanego na układzie scalonym UL1042 (SO42 itp.). Doprowadzony jest do niego również sygnał z generatora kwarcowego o częstotliwości ok. 40 MHz, zmienianej przez blok cyfrowy, zależnie od odbieranej wstęgi bocznej. Generator nośnej pracuje na tranzystorze BFR91. Wyposażony jest w separator pracujący w układzie wtórnika emiterowego na tranzystorze BFR91. Wynikiem mieszania w produkt-detektorze sygnału p.cz z sygnałem generatora nośnej jest jego sygnał wyjściowy małej częstotliwości. Sygnał ten jest wstępnie wzmocniony przez niskoszumny przedwzmacniacz pracujący na jednym z dwóch wzmacniaczy operacyjnych układu scalonego TL072. Wstępnie wzmocniony sygnał m.cz doprowadzony jest do dwóch wzmacniaczy m.cz układu scalonego TDA 2822M w sposób bezpośredni lub opcjonalnie poprzez wyłączany filtr telegraficzny. Jeden ze wzmacniaczy układu TDA2822M pracuje jako końcowy wzmacniacz m.cz odbiornika. Do niego doprowadzony jest również sygnał monitora CW, wytwarzanego przez blok cyfrowy. Drugi wzmacniacz układu TDA2822M pracuje jako wzmacniacz sygnału ARW. Sygnał z wyjścia tego wzmacniacza skierowany jest do detektora diodowego w układzie podwajacza napięcia. Z jego wyjścia uzyskany jest sygnał regulacyjny ARW. W celu wyłączania automatyki, detektor ten wyłączany jest poprzez zwarcie do masy punktu "WYL. ARW", realizowane przez blok cyfrowy. Sygnał ARW oraz RRW ( z potencjometru RRW ) doprowadzony jest poprzez diodę BA152 do drugiego wzmacniacza p.cz, a z jego wyjścia stałoprądowego do układu S-MTR-a oraz pierwszego wzmacniacza p.cz. Przy wzroście sygnału ARW lub RRW, dioda BA152 pracuje jako tłumik p.cz, rozszerzając zakres działania regulacji wzmocnienia. Jednocześnie prąd stały docierający z diody do bazy tranzystora drugiego wzmacniacza p.cz, powoduje nasycanie się tego stopnia i dalsze obniżanie wzmocnienia. Zmiejszające się napięcie na wyjściu stałoprądowym tego stopnia, powoduje obniżanie prądu polaryzującego bazę pierwszego wzmacniacza p.cz. co obniża wzmocnienie również tego stopnia. Przy nadawaniu, sygnał U_RX = 0V, dzięki czemu wyłączone jest zasilanie mieszacza odbiornika i drugiego wzmacniacza p.cz oraz polaryzacja produkt-detektora, przedwzmacniacza m.cz i pierwszego wzmacniacza p.cz.

NADAJNIK: Sygnał CW/SSB z bloku cyfrowego, o wartości +5V przy SSB i 0V ( aktywna masa ) przy CW, stanowi zasilanie mikrofonu elektretowego i polaryzację wzmacniacza mikrofonowego, oraz rozrównoważa modulator przy pracy CW. Sygnał z mikrofonu doprowadzony jest do wzmacniacza mikrofonowego który pracuje z wykorzystaniem pozostałego wzmacniacza operacyjnego układu scalonego TL072. Wzmacniacz ten spełnia również rolę filtru dolnoprzepustowego oraz uwydatnia wysokie tony sygnału mikrofonowego. Wzmocniony sygnał, o odpowiednim zakresie częstotliwości, doprowadzony jest do modulatora nadajnika. W modulatorze zastosowany jest układ scalony UL1042. Doprowadzony jest do niego również sygnał z kwarcowego generatora nośnej o częstotliwości ok. 40 MHz. Układ UL1042 jest podwójnie zrównoważonym mieszaczem, równoważonym dokładnie dla sygnału o częstotliwości nośnej potencjometrem montażowym 1M. W wyniku zmieszania obu sygnałów, na wyjściu modulatora pojawia się sygnał DSB o dwóch wstęgach bocznych. Sygnał ten, poprzez diodę BA152, pracującą jako włącznik, podany jest na czterokwarcowy filtr drabinkowy. W filtrze tym zostaje wytłumiona jedna z wstęg sygnału. Z filtru, sygnał SSB o częstotliwości około 40 MHz, doprowadzony jest do mieszacza nadajnika, który wykonany jest również na układzie UL1042. Do tego mieszacza doprowadzony jest także sygnał VCO o odpowiedniej częstotliwości z zakresu 40-71 MHz. Na wyjściu mieszacza znajduje się filtr pasmowy przełączany przez przełącznik zakresów HCT4094. W wyniku mieszania sygnałów VCO i SSB ( lub nośnej CW ), oraz filtracji w filtrze pasmowym, na wyjściu filtru mieszacza pojawia się sygnał nadajnika o właściwej częstotliwości. Sygnał ten poddany jest wzmocnieniu w czterostopniowym, szerokopasmowym wzmacniaczu liniowym. Pierwszy stopień tego wzmacniacza to wzmacniacz na tranzystorze BFR91. Następny, to wzmacniacz z tranzystorem 2SC2078 oraz driver w układzie przeciwsobnym zbudowany na dwóch 2SC2078. Stopień końcowy nadajnika pracyje w układzie przeciwsobnym na czterech tranzystorach BUK452-100A. Wzmocniony do mocy 50W sygnał nadajnika, doprowadzony jest poprzez przełączany filtr dolnoprzepustowy ,przekażnik i dodatkowy filtr dolnoprzepustowy do wyjścia nadajnika. Z tego wyjścia, część sygnału poddana jest detekcji, w celu uzyskania sygnału dla wskaźnika mocy.Również sygnał sterujący bramki tranzystorów poddany jest detekcji, w celu uzyskania sygnału regulacyjnego ALC. Sygnał ten, sterując tranzystor BC547, powoduje zmniejszanie w razie konieczności poziom sygnału w.cz doprowadzonego do pierwszego wzmacniacza nadajnika, zabezpieczając przed przesterowaniem wzmacniacza końcowego. Przy pracy CW, sygnał kluczujący, doprowadzony z bloku cyfrowego do wzmacniacza nadajnika, powoduje włączanie wzmacniacza w czasie trwania sygnału CW, realizując w ten sposób kluczowanie. Podczas odbioru U_TX = 0V, co powoduje wyłączenie polaryzacji modulatora, mieszacza i wzmacniaczy nadajnika, oraz zanik zasilania dla przekaźnika antenowego.

SYNTEZER CZĘSTOTLIWOŚCI: Heterodyna transceivera, to trzy VCO wykonane na tranzystorach MOS-FET z wtórnikami BF959. Wymagane przy danej częstotliwości VCO, włączane jest automatycznie przez sterownik, za pośrednictwem rejestru HCT4094. Sygnał z VCO doprowadzony jest poprzez wtórnik BFR91, do mieszacza syntezera- UL1042. Do tego mieszacza doprowadzony jest również sygnał generatora pomocniczego -VCXO 12.75 MHz, z którego pobierana jest trzecia harmoniczna jego sygnału o częstotliwości 38.25 MHz. Generator ten jest przestrajany przez sterownik, poprzez przetwornik C/A ( rezystory 220 i 110 k ). Zakres przestrajania wynosi 980 Hz, z najmniejszym krokiem równym 20 Hz. Sygnał wyjściowy mieszacza syntezera, o częstotliwości ok.1 - 32 MHz, poprzez filtr dolnoprzepustowy, doprowadzony jest do scalonego syntezera SAA1057. Syntezer ten jest programowany trójprzewodową magistralą, przez sterownik. SAA1057 realizuje przestrajanie z krokiem 1 kHz. Zawiera programowalny dzielnik częstotliwości, detektor fazy cyfrowy i próbkująco-pamiętający, wzmacniacz pętli PLL z programowalnymi źródłami prądowymi, generator wzorcowy 4MHz oraz jego dzielnik częstotliwości. Efektem przetwarzania sygnałów w syntezerze jest jego napięcie wyjściowe, które służy do polaryzacji diod pojemnościowych VCO w taki sposób, że następuje regulacja i stabilizacja częstotliwości VCO.

CZĘŚĆ CYFROWA TRANSCEIVERA: Sterownik taktowany jest dwoma sygnałami- wytwarzanym w kwarcowym multiwibratorze sygnałem 4 MHz ( zegar mikroprocesora ), oraz tym sygnałem, o podzielonej przez US 4040 częstotliwości ( zegar programu ). Układ zerowania sterownika zrealizowany jest na dwóch tranzystorach BC307. Do ich baz, poprzez diodę zenera, doprowadzony jest sygnał o stanie napięcia zasilania. Układy transceivera przełączane są przez układ scalony HCT4094, pośredniczący między sterownikiem a TRX-em. 1/2 LM339 -dwa komparatory, oraz część programu sterownika stanowią przetwornik A/C, który przetwarza sygnał ARW na dane dla sterownika - realizującego sterowanie S-mtr-a. Sterownik wytwarza sygnał m.cz. monitora CW, odfiltrowany przez 6.8n, 12k, 620p, 1k i kondensator połączony równolegle z potencjometrem siły głosu. Sterownik doprowadza szeregowo dane do dwóch rejestrów HCT4094, znajdujących się na płytce przyczołowej transceivera. Ich wyjścia sterują sekwencyjnie, poprzez wzmacniacze prądu, segmentami wyświetlaczy oraz diodami LED. Sygnały A1-A8 wybierają również sekwencyjnie dwa z 16-tu przycisków klawiatury. Jeśli któryś jest wciśnięty, sygnał z niego, poprzez 4053, dociera do sterownika, wydając w ten sposób określony rozkaz do wykonania przez sterownik. W czasie wpisywania danych do rejestrów skali, sterownik przełącza 4053 na kontrolę stanu gałki cyfrowej i zamiast sygnałów z klawiatury, odbiera sygnały z 74LS14. 74LS14 realizuje funkcję dwóch przerzutników Shmidta z histerezą. Na jego wejścia podane są stany wyjściowe dwóch transoptorów, stanowiących czujniki tarczy kodowej gałki. Podprogram gałki sterownika, na podstawie odebranych kodów gałki, zmienia częstotliwość TRX-a w górę lub w dół, z zadanym krokiem. Jest tak skonstruowany, że na obrót tarczy kodowej gałki o pełne pole czarno-przezroczyste, realizuje cztery zmiany częstotliwości. Tak więc w czasie obrotu gałki o 360 stopni, nastąpią 64 zmiany częstotliwości. Np. jeśli zadany krok wynosi 100 Hz, to obrót o 360 stopni spowoduje zmianę częstotliwości o 6.4 kHz. Jednak przy odpowiednio szybkim obrocie gałki, sterownik przyjmie do przestrajania większy krok, realizując tym samym funkcję przestrajania ze zmiennym krokiem.

URUCHAMIANIE TRANSCEIVERA DIGITAL 1000:

Minimalny zestaw przyrządów do uruchamiania: miernik uniwersalny, oscyloskop do 30MHz, tłumik oscyloskopowy do pomiaru napięcia w.cz do 200Vs/s, generator sygnałowy do 30 MHz,rezystor 50ohm/50W, częstościomierz do 50 MHz z sondą w postaci wtórnika.

Założeniem podstawowym niniejszego opisu jest, że płytki transceivera są całkowicie zmontowane i połączone między sobą. Zmontowane są bezbłędnie, fachowo i z pełnosprawnych elementów.

Przed uruchamianiem należy wyjąć bezpiecznik 16A z jego podstawki na płycie głównej.

Uruchamiać należy w kolejności zgodnej z poniższym opisem.

URUCHAMIANIE CZĘŚCI CYFROWEJ:

1.Dołączyć zasilanie 13.8V do przewodów U_PA i U_TRX. Część cyfrowa nie wymaga żadnych regulacj i powinna działać natychmiast. Tzn.: pokręcając gałką strojenia, wyświetlacz powinien wskazywać zmiany częstotliwości, S-mtr pewien poziom S, naciskanie przycisków powinno powodować reakcje elementów sygnalizacyjnych płyty czołowej zgodne z instrukcją obsługi, klucz elektronowy, sztorcowy i PTT powinny działać.

URUCHAMIANIE SYNTEZERA:

1. Ustawić wyświetlacz na 3700.0 kHz, osc.dołączyć do pp1.

2. Dostroić L9 na maksymalną amplitudę- obserwowany sygnał powinien mieć częstotliwość ok. 5 MHz. W celu uzyskania tej wartości, należy ewentualnie skorygować L8.

3. Oscyloskop dołączyć do pp2.

4. Dostroić L8 tak, aby podczas przestrajania TRX-a ( w takim zakresie, że na wyjściu nr 13 HCT4094 wciąż jest napięcie 5V ), napięcie stałe wskazywane przez osc. zmieniało się w zakresie ok. 0.1-7 V. Uwaga: ważniejszy jest poziom 0.1V.

5. Ustawić wyświetlacz na 14 MHz i tak wyregulować L7, aby podczas przestrajania TRX-a ( w takim zakresie, że na wyjściu nr 12 HCT4094 wciąż jest napięcie 5V ), napięcie stałe wskazywane przez osc. zmieniało się w zakresie ok. 2-8V.

6. Ustawić wyświetlacz na 25 MHz i tak wyregulować L6, aby podczas przestrajania TRX-a ( w takim zakresie, że na wyjściu nr 11 HCT4094 wciąż jest napięcie 5V ), napięcie wskazywane przez osc. zmieniało się w zakresie ok. 1-8.5V.

7. Zagiąć boki przykrywek ekranu VCO tak, aby ściśle obejmowały ekran, i je założyć.

Pozostałe czynności strojenia syntezera w późniejszej kolejności, podczas strojenia RX i TX.

 

STROJENIE ODBIORNIKA:

1. Dołączyć do wyjścia wtórnika generatora nośnej oscyloskop i dostroić L5 do uzyskania drgań generatora

2. Gałkę RRW i siły głosu ustawić max. w prawo.

3. Dołączyć generator w.cz. do wejścia KF, jego f na ok. 3.7 MHz i poziom 300 mV, miernik napięcia zmiennego i słuchawki na wyjście m.cz. RX. Ustawić TRX na 3700.0kHz, tłumik na 0, ARW wyłączyć.

4. Dostroić generator do uzyskania sygnału m.cz na wyjściu RX i zmniejszyć jego poziom tak, aby RX nie był przesterowany.

5. Dostroić L4 na max. amplitudę wyjściową.

6. Oscyloskop dołączyć do trzeciego wyprowadzenia UL1042 produkt-detektora, częstościomierz do 13-ego jego wyprowadzenia.

7. Generator ustawić tak, aby uzyskać wskazania częstościomierza, ale bez przesterowania produkt-detektora. Przestrajając generator w okolicach 3700 kHz i obserwując poziom sygnału na osc., zmierzyć środkową częstotliwość filtru kwarcowego, zapamiętując jej wartość z dokładnością do 10 Hz.

8. Dołączyć częstościomierz do wyjścia generatora 40 MHz.

9. Przełączyć TRX na LSB. Dostroić L5 na f mniejszą od f.środkowej filtru (ewentualnie dobierając kondensator oznaczony gwiazdką), o 1.5kHz. Przełączyć TRX na USB i dostroić trymerem generator na f większą od f.środk. filtru o 1.5kHz. Dokładność dostrojenia +/- 5 Hz. Powtórzyć czynności do uzyskania właściwych częstotliwości.

URUCHAMIANIE CZĘŚCI NADAWCZEJ:

1. Wcisnąć PTT na stałe, TRX przełączyć na SSB. Rozrównoważyć modulator potencjometrem montażowym 1M . Częstościomierz dołączyć do wyjścia mieszacza TX-a.

2. Ustawić TRX na 25000.0 kHz i wpisać tę częstotliwość do pamięci transceivera. Ustawić TRX na 5000.0 kHz i wpisać ją do następnej pamięci. Mierząc częstotliwość wyjściową mieszacza i odczytując na przemian obie częstotliwości z pamięci, ustawić trymerem SAA1057 jednakową końcówkę obu częstotliwości. (końcówka częstotliwości 25 MHz zmienia się szybciej) np. 5002.317 i 25002.317.

3. Ustawić TRX na 5000.0-20Hz ( na skali będzie wyświetlana wartość 4999.9. Uwaga: każda zmiana f o 20 Hz sygnalizowana jest mrugnięciem LED 20 Hz ). Ustawić trymer VCXO tak, aby wskazanie częstotliwości wynosiło 4999.980 kHz. Przestroić TRX o 20 Hz wyżej na częstotliwość 5000.0 kHz i ustawić potencjometrem Helipot 500k częstotliwość wyjściową na 5000.000 kHz. Czynności z tego punktu powtórzyć do uzyskania prawidłowych wskazań na obu częstotliwościach.

4. Ustawić TRX na 3700 kHz, zamiast częstościomierza włączyć oscyloskop.

5. Potencjometrem montażowym 1M zrównoważyć modulator na minimum wskazań na oscyloskopie. Kondensator 1pF modulatora (wg. schematu) dołączyć doświadczalnie do jednego z wyjść UL1042 i ponownie zrównoważyć modulator w celu uzyskania minimum wskazań na oscyloskopie.

6. Zapamiętać poziom wskazywany przez oscyloskop, przy wypowiadaniu do mikrofonu dźwięku "aaa"

7. Przełączyć TRX na CW , wcisnąć klucz, ustawić PR 220k tak, aby poziom obserwowany na oscyloskopie, niezależnie od wstęgi, był conajmniej równy poziomowi zapamiętanemu na SSB.

8. Do wyjścia TX dołączyć sztuczne obciążenie 50 ohm oraz oscyloskop poprzez tłumik w.cz..

9. Włożyć bezpiecznik 16 A, przestroić TRX na ok. 28MHz.

10. Prawidłowo zmontowany moduł wzmacniacza mocy wymaga wyłącznie wyregulowania układu ALC na płycie głównej. Przycisnąć klucz. PR 100k układu ALC ustawić tak, aby napięcie wskazywane przez oscyloskop było nieco niższe od maksymalnego.

INFORMACJE RÓŻNE:

1: Nietypowe elementy indukcyjne należy montować wg. rysunku montażowego. Otwory dla tych elementów ( jeśli ma to znaczenie ) opisane są cyframi od 1 wzwyż. Większej cyfrze odpowiada dłuższe wyprowadzenie elementu. Jeśli cyfry są jednakowe, to długość wyprowadzeń jest jednakowa i można montować je zamiennie. Elementy indukcyjne w ekranach opatrzone są nazwami (L6,L7 itd. ) wg. schematu. Podczas montażu zwracać uwagę na opis wyprowadzeń tranzystorów. Ekran VCO montować tak, aby wystawał z płytki, od strony druku, na wysokość 3 mm. Tranzystory PA izolować od ekranu miką. Stosować kable ekranowane wysokiej jakości. Tarczę kodową nakleić na koło zamachowe gałki. Transoptory zamontować na wysięgniku i tak je umieścić, aby tarcza znalazła się w ich szczelinach. Odległość między obudowami transoptorów ma wynosić 1 mm. Wysięgnik dolutować do wyznaczonego pola na płytce przyczołowej.

2: Wyprowadzenia sterownika:

1- wejście zerowania 13- wejście dla przetwarzania A/C

2- wyjście sygnału "wpisz" do 4094 14- wyjście danych A/C,SAA,układu przeł. TRX 3- wejście zegara programu 15- wyjście blokady blokady wyświetlania

4- wejście zegara mikroprocesora i przełączania odczytu klawiatury/gałki

5- wejście blokady RAM 16- wyjście zegara rejestrów wyświetlania

6- wejście PTT 17- wyjście danych dla rejestrów wyświetlania

7- wejście klucza sztorcowego 18- wyjście zegara dla przesyłania danych do SAA

8- wejście nadawania kropek 19- wyjście do przełączania SAA na odbiór danych

9- wejście nadawania kresek 20- wyjście monitora CW

10- wejście gałki i klawiatury 24,25,26,27,28,29- wyjścia dla przetwornika C/A

11- wejście gałki i klawiatury 30- wejście akumulatora podtrzymania informacji

12- wejście VOX-a 31- masa

32- wejście zasilania sterownika (+5V)

3: Wyprowadzenia układu przełączania TRX - HCT4094: nr4- USB=0V, LSB=5V

nr5- nadawanie=5V, odbiór=0V

nr6- CW=0V, SSB=5V

nr7- odbiór=5V, nadawanie=0V

nr11- zakres powyżej 16 MHz- 5V, inny- 0V

nr12- zakres 8-16 MHz- 5V, inny- 0V

nr13- zakres do 8 MHz- 5V, inny- 0V

nr14- ARW włączone- 5V, wyłączone- 0V

4: Adresy firm w których kupujemy elementy typowe ( sprzedaż również wysyłkowa ):

rezystory, kondensatory, tranzystory, uklady scalone, wyświetlacze, LED-y, tranzystory MOS, 2SC2078, SAA1057, UL1042 (SO42), diody, transoptory, gniazda itd:

"TME" - tel (042)-6400106, "LARO" - tel. (068)-3244984. "CYFRONIKA"- (012)-2665499

przekaźniki: "Eprom"- tel. (071)-3488277

INSTRUKCJA OBSłUGI TRANSCEIVERA DIGITAL 1000:

Uwagi podstawowe:

Gałka po prawej stronie urządzenia służy do włączania i wyłączania transceivera oraz do regulacji głośności.

Po włączeniu zasilania, przyciskiem CLR można zlikwidować wyświetlanie nagłówka programu.

Nie istnieje możliwość uszkodzenia transceivera podczas niewłaściwej obsługi urządzenia! (uwaga dla początkujących).

Wszystkie przyciski, oprócz przycisku "RIT" posiadają sygnalizację dźwiękową.

Główna gałka służy do ustawiania częstotliwości. Wartość częstotliwości odczytuje się na głównym - sześciocyfrowym wyświetlaczu, z dokładnością do 0.1 kHz. Skala wyświetla przy odbiorze częstotliwość RIT, przy nadawaniu - XIT.

Zmiana sposobu wyświetlania: Jeśli transceiver ustawiony jest na częstotliwościach CB, można przycisnąć "CLR". Pojawią się na wyświetlaczu litery "CL". Wówczas po naciśnięciu "AGC" nastąpi zmiana sposobu wyświetlania skali.

Format wyświetlania CB- np: D28_0.0

"D"- nazwa "czterdziestki"- od A do F, "28"- numer kanału od 1 do 45. Kanały od 41 do 45 to tzw "dziury", "0.0"- końcówka częstotliwości.

Wybór kroków przestrajania: Punkty świetlne ulokowane są nad przyciskami, których funkcji dotyczą. Punkt świetlny świecący- górny przycisk, pulsujący- dolny przycisk.

Wartości kroków: 20Hz ( 0.1kHz ), 0.1kHz ( 1kHz ), 1kHz ( 5kHz ), 5kHz ( 100kHz ).

Wartości podane w nawiasach dotyczą sytuacji, gdy następuje szybkie obracanie gałki.

Krok 20 Hz służy do precyzyjnego dostrajania do stacji CW i SSB.

Krok 0.1 kHz - często używany na CW i SSB.

Krok 1 kHz - przydatny przy dostrajaniu do stacji SSB pracujących z równymi końcówkami częstotliwości, oraz szybkiego przestrajania w ramach jednego pasma.

Krok 5 kHz - przydatny przy zmianie końcówki częstotliwości z "0" na "5" w paśmie CB. Umożliwia przestrajanie w jednym ciągu po "zerach" i "piątkach", ułatwia przestrajanie w pasmach radiofonicznych. Pozwala na szybkie, duże zmiany częstotliwości oraz szybką zmianę częstotliwości o 5 kHz- często używana funkcja na CW i SSB.

RIT: punkt świetlny nad "RIT" świecący- ustawianie RIT, pulsujący- sygnał że jest różnica częstotliwości między RIT i pracy.

Odstrajanie RIT od częstotliwości pracy: Przyciskając "RIT", jednocześnie obracać gałką strojenia. Funkcja przydatna wówczas, gdy korespondent odstraja się od częstotliwości pracy, lub zgłosił się bez dokładnego dostrojenia. Zwolnienie "RIT" i dalsze obracanie gałką, powoduje równoległe przestrajanie częstotliwości RIT, XIT i pracy.

Likwidacja odstrojenia RIT: Przycisnąć "CLR". Na wyświetlaczu pojawią się litery "CL". Wówczas przycisnąć "RIT". Odbiornik wróci do częstotliwości pracy.

XIT: Punkt świetlny nad "XIT": świecący- ustawianie XIT ( również sygnalizacja pracy na drugim VFO ), pulsujący- jest różnica między częstotliwością XIT i pracy.

Odstrajanie XIT od częstotliwości pracy: Przycisnąć "XIT" a następnie obracać gałką strojenia, przestrajając XIT. Wówczas odbiornik odbiera częstotliwość XIT. Po zakończeniu przestrajania XIT, ponownie przycisnąć "XIT". Odbiornik wróci do częstotliwości RIT, a dalsze przestrajanie powoduje równoległe przestrajanie częstotliwości pracy, RIT i XIT.

Likwidacja odstrojenia XIT: Przycisnąć "CLR". Na wyświetlaczu pojawią się litery "CL". Wówczas przycisnąć "XIT". Nadajnik wróci do częstotliwości pracy. XIT przydatny jest podczas pracy DX-owej ( nadawanie niżej lub wyżej od częstotliwości pracy ).

Drugie VFO: Załóżmy że XIT jest wyłączony i prowadzimy łączność na określonej częstotliwości. Aby włączyć drugie VFO, np. w celu znalezienia wolnej częstotliwości, należy przycisnąć "XIT". Wówczas drugie VFO jest włączone. Można teraz poszukać wolnej częstotliwości, spytać się na niej czy rzeczywiście jest wolna, a następnie po przyciśnięciu "CLR" i "XIT", wrócić do częstotliwości na której pozostał korespondent.

Zmiana emisji CW/SSB odbywa się przyciskiem "MOD". Punkt świetlny nad "MOD": świecący- CW, zgaszony- SSB.

Wybór wstęgi CW lub SSB odbywa się przyciskiem "G/D". Punkt świetlny nad "G/D": świecący- górna wstęga, zgaszony- dolna wstęga.

CW-REWERS: Dokładne dostrojenie do korespondenta CW występuje wówczas, gdy TRX przełączony jest na CW, a korespondent odbierany jest z tonem 1 kHz. Wówczas można zmieniać wstęgę TRX-a, bez zmiany tonu odbieranej stacji- funkcja przydatna przy pracy w sąsiedztwie zakłócających stacji.

Włączanie lub wyłączanie ARW dokonuje się przyciskiem "AGC ". Po zmianie emisji lub odczycie częstotliwości z pamięci, ARW włącza się automatycznie. Przy wyłączonej ARW, S-mtr wskazuje ( w S-ach ) poziom ustawienia regulatora "RF ".

Regulator "RF"- pozwala na regulację wzmocnienia wzmacniacza p.cz.. Przy włączonej ARW można ustawić poziom, poniżej którego ARW nie zwiększy wzmocnienia.

Tłumik nieskalowany. Srodkowe położenie- wyłączony. Dolne- około 10 dB, górne około 20 dB.

Przełącznik filtrów: Pozycja FC- CW, FS- SSB.

Ustawianie VOX(BK): Punkt świetlny nad "VOX": świecący- ustawianie czasu VOX(BK), pulsujący- VOX(BK) jest włączony.

Przycisnąć "VOX" a następnie przyciskami "FI" i "FO" ustawić czas opóźnienia VOX(BK). Czas opóźnienia wyświetlany jest na wskaźniku S ( bez przecinka ). Zakres regulacji co 0.1 sek. od 0.2 do 2 sek.. Jeśli ustawiona jest wartość "0", wówczas VOX(BK) jest wyłączony. Po wyregulowaniu VOX(BK), należy ponownie przycisnąć "VOX". VOX(BK) podczas SSB zareaguje na sygnał z mikrofonu. Przy pracy CW reaguje na klucz telegraficzny, manipulator dwudźwigniowy i sygnały CW przy automatycznym odczycie tekstu z pamięci.

Zapis stanów TRX-a do pamięci: Przycisnąć "FI". Wówczas cała klawiatura pracuje jako dostęp do pamięci. Przyciskając jeden z klawiszy A,B,C,E,F,1 - 9, dokonuje się zapisu do wybranej pamięci częstotliwość XIT, RIT, częstotliwość pracy, rodzaj emisji, rodzaj wstęgi, sposób wyświetlania częstotliwości ( kanały CB lub częstotliwość ), użyty krok przestrajania. Następnie należy ponownie przycisnąć "FI", wychodząc z funkcji zapisu.

Odczyt stanów TRX-a: Punkt świetlny nad "FI"- świecący- poziom klawiatury zapisu lub odczytu stanów z pamięci, pulsujący- poziom klawiatury zapisu lub odczytu tekstu CW z pamięci.

Przycisnąć "FO". Wówczas cała klawiatura pracuje jako dostęp do pamięci. Przyciskając A,B,C,D,E,F,1 - 9, dokonuje się przeglądu pamięci. Po przyciśnięciu któregoś z w/w przycisków, TRX przełącza się automatycznie na wcześniej zapisaną pod tym przyciskiem: częstotliwość RIT, XIT, częstotliwość pracy, rodzaj emisji, wstęgę, sposób wyświetlania skali, krok. Wskazywane jest to przez odpowiednie punkty świetlne. Transceiver do pamięci D automatycznie zapisuje stany istniejące przed dokonaniem odczytu z pamięci. Pozwala to na powrót do tych stanów, jeśli miał być dokonany wyłącznie przegląd pamięci. Po ostatecznym wyborze pamięci, przycisnąć "FI", wychodząc z funkcji odczytu.

Pamięć typu "stos": obsługuje się jednym przyciskiem "FI/O". Pamięć ta ma pojemność pięciu pozycji. Jednorazowe naciśnięcie to zapis stanów pracy TRX-a na stos, dwukrotne naciśnięcie to odczyt.

Kluczowanie: Podczas kluczowania uruchamiany jest monitor CW 976 Hz. Używanie klucza sztorcowego możliwe jest w każdej chwili, oprócz trwania operacji zapisu do pamięci klucza elektronowego. Używanie manipulatora dwudźwigniowego możliwe jest w każdej chwili. Po włączeniu TRX-a, tempo ustawione jest na 12 grup/min.. Pamięć manipulatora działa tak, że szybkie naciśnięcie manipulatora np. na kreskę a następnie na kropkę i zwolnienie dźwigni, powoduje nadanie najpierw kreski, potem przerwy a następnie kropki. Dotyczy to również sytuacji odwrotnej. Zwarcie np. najpierw dźwigni kresek, a potem dodatkowo kropek i trzymanie dźwigni powoduje generowanie na przemian kresek i kropek, do momentu zwolnienia dźwigni.

Regulacja tempa klucza elektronowego: Po przyciśnięciu "EI" lub "EO", klawiszami "FI" i "FO" reguluje się tempo klucza, zarówno przy nadawaniu z manipulatora jak i z pamięci. Wartość tempa wyświetlana jest przez cyfry S-mtra. Tempo reguluje się w zakresie 3 - 90 grup wg. słowa "PARIS". Tempo można regulować również podczas automatycznego odczytu tekstu CW z pamięci. Wyjście z ustawiania tempa odbywa się przez przyciśnięcie "EI" lub "EO".

Zapis tekstu CW do pamięci: Przycisnąć "EI". Wybrać, przyciskając jeden z przycisków B,C,F, 1-9 numer pamięci, do której ma nastąpić zapis. System czyści wówczas wybraną pamięć, wskazując na wyświetlaczu ilość wyczyszczonych bitów pamięci. Po krótkim czasie wskazanie ustali się na określonej liczbie, wskazującej ile bitów jest do wykorzystania w danej pamięci. System rezerwuje 3 ostatnie bity każdej pamięci na cele organizacyjne. Zapis do pamięci jest tak zorganizowany, że kropka zajmuje 1 bit, przerwa 1 bit, kreska 2 bity. Jeśli przerwy są dłuższe, zapisywane są jako seria przerw o podstawowym czasie trwania jednej kropki. Pamięci A i B są największe- mają po 3749 bitów. Umożliwia to zapisanie do każdej z nich całych, nawet bardzo długich QSO. Pamięć C ma pojemność 535 bitów. Pamięci 1-9 posiadają pojemności po 299 bitów. Przeznaczone są do zapisywania krótkich informacji. Jednym ze sposobów wykorzystania tych pamięci jest wpisanie np. do pamięci nr 7 raportu 579 579 579, a np. do pamięci nr 8 raportu 589 589 589 itd.. Po pojawieniu się stałej cyfry wskazującej wielkość wybranej pamięci, można rozpocząć zapis. Wystarczy w tym celu rozpocząć nadawanie manipulatorem zaplanowanego tekstu. Po rozpoczęciu nadawania, system wskazuje ilość wolnej, wybranej pamięci, odliczając bity wykorzystane. Zakończenie nagrywania następuje, gdy zakończone zostanie odliczanie bitów, lub gdy nastąpi przyciśnięcie "EI". Przyciśnięcie "EI" powoduje również wyjście z funkcji zapisu. Bity nie wykorzystane w danej pamięci, traktowane są jako przerwy. Zapisany tekst, zanotowane, oraz ostatnie częstotliwości i stany pracy TRX-a, pamiętane są po wyłączeniu zasilania.

Nadawanie z pamięci: Przycisnąć "EO". Cała klawiatura dotyczy odczytu z pamięci klucza elektronowego. Przyciśnięcie klawisza wybranej pamięci, spowoduje uruchomienie odczytu tekstu z tej pamięci. W każdej chwili, podczas nadawania z pamięci, można wyjść z obsługi klucza przyciskając "EO" bez przerywania automatycznego nadawania z pamięci. Także w każdej chwili można wtrącić z manipulatora tekst dodatkowy. Wówczas automatyczne nadawanie z pamięci zostaje wstrzymane. Przyciśnięcie "EO" powoduje w tym przypadku wznowienie nadawania rozpoczętego tekstu od miejsca, gdzie nastąpiła przerwa od manipulatora. Jeśli w trakcie nadawania automatycznego z jednej pamięci, nastąpi przyciśnięcie przycisku dowolnej pamięci, to system rozpocznie odczytywanie tekstu ze wskazanej pamięci. Jeśli nastąpi przyciśnięcie "EI", wówczas system przerwie odczytywanie i wyjdzie z odczytu niezależnie od tego, czy odczyt był zakończony ze względu na koniec pamięci, czy nie.

Przejście TRX-a na nadawanie: Odbędzie sie, gdy nastąpi przyciśnięcie PTT, lub gdy VOX(BK) jest włączony, a pojawi się sygnał telegraficzny w przypadku CW, lub foniczny w przypadku SSB.

Używanie TRX-a do nauki alfabetu Morse'a: Wyłączyć VOX i antenę. Nie przełączać urządzenia na nadawanie. Używać klucz z pełnymi jego możliwościami. Przy pomocy "RF" można do sygnału monitora dodawać szum, a po dołączeniu anteny, również sygnał z pasma.