HOME PAGE

CW/SSB, KF TRANSCEIVER DIGITAL 2004
z uniwersalnym syntezerem UNISYNT 2004

DIGITAL 2004 jest przykładem zastosowania UNISYNT 2004 i poniższy opis zawiera wszystkie informacje o nim.

DANE TECHNICZNE:
Wymiar obudowy 220*120*40mm
Ciężar całkowity 0.7kg
Zasilanie TX 12V (8-12V) / max 3 A
Zasilanie RX 12V (8-12V) / 250 mA
Zakres pracy nadajnika 1 - 30MHz
Zakres pracy odbiornika 50kHz - 30MHz
Emisje SSB i CW
Moc wyjściowa TX 6W/28MHz, 12W/3.5MHz
Czułość RX zależnie od pasma 0.2uV/28MHz, 0.8uV/1.8MHz
Oporność anteny 50 ohm
Wyjście RX - max 1W / 8ohm
Pasmo p.cz RX 2.4kHz
Pośrednia częstotliwość 40MHz
Kroki syntezera 1, 10, 20, 100Hz, 1, 5, 6.25, 10, 12.5, 25kHz, 1, 10MHz

UPROSZCZONE URUCHAMIANIE TRANSCEIVERA:
Patrz na schemat i płytkę lub płytę czołową.

1: Q2=Q3=Q4=Q5=Q6=Q7=Q8=Q9=Q10=Q11=Q12
2: CT1, CT2 ---> CLK= 16777216 Hz
3: PWR wył. M1+M2+M3 wł. + PWR wł.
4: Lvco ---> VCO min= 29MHz, VCO max= 71MHz
5: Zakres 22-30MHz. TX. CW. CT3 min. M2 wł. CT3 ---> pierwszy punkt max. mocy TX
6: SSB. CT4 ---> 0 mocy TX
7: RX. CT5 ---> max. mocy AF
8: RX. M2 wł. + CR wł. + TUNING ---> skala= częstotliwoć TRX
END :)

URUCHAMIANIE TRANSCEIVERA:
Dostarczany mikrokontroler zawiera program UNISYNT 2004 wraz z SET-UP ustawionym dla przykładowo uruchomionego DIGITAL 2004. Mechanizm gałki strojenia wykonać z potencjometru, usuwając jego zbędne elementy i naklejając dostarczaną tarczę kodową. Docelowo pokrywki pudełek ekranujących syntezera i VCO należy przylutować. Podczas uruchamiania mogą być zdjęte. Do zamontowania w późniejszym czasie należy pozostawić wszystkie rezonatory 40MHz oraz dławik 1uH generatora nośnej.
Dobór rezonatorów 40MHz:
1. Do wyjścia NE612 dołączyć częstościomierz, urządzenie przełączyć na nadawanie CW, od strony druku wmontować rezonator generatora nośnej. Kierując się wskazaniami częstościomierza, ustawić trymer w środkowej pozycji zakresu jego regulacji.
2. Zapisać wskazania częstościomierza z dokładnością +/- 10Hz i zmienić rezonator. Opisać w ten sposób wszystkie posiadane rezonatory.
3. Kompletowanie rezonatorów: Najlepiej byłoby, gdyby wszystkie rezonatory różniły się od siebie o nie więcej niż +/- 100Hz. Jednak dobre efekty uzyskuje się gdy: rezonatory filtru nr2 różnią się od siebie o nie więcej niż +/- 100 Hz, rezonatory filtru nr1 różnią się od rezonatorów filtru nr2 o nie więcej niż +/- 100 Hz, rezonatory filtru nr3 różnią się od rezonatorów filtru nr1 o nie więcej niż +/- 100 Hz. Rezonator generatora nośnej powinien odpowiadać rezonatorom filtru nr1 lub nr2.
4. Do płytki wmontować dobrane rezonatory i dławik 1mikrohenr generatora nośnej.
Uruchamianie:
1. Wykonać 6 punkt SET-UP.
2. Skorygować ustawienie jednego z transoptorów (np. o 1mm) tak, aby podczas pokręcania gałką wskazania skali zmieniały się po obrocie gałki zawsze o ten sam kąt.
3. Przełączyć transceiver na odbiór. Wybrać krok przestrajania 25kHz. Zakres 2-4MHz.
4. Do wyjścia CLK dołączyć częstościomierz i regulując trymerem 10p uzyskać przebieg o f=ok. 16.7 MHz. Częstotliwość wzorca ustawić przy pomocy trymera 4.7 pF na 16777216Hz.
5. Wykonać 6-ty punkt SET-UP.
6. Częstościomierz dołączyć do 7 i 8 nóżki SO42P, woltomierz do wyjścia LM386 syntezera.
7. Przestrajać syntezer tak, aby napięcie na wyjściu LM386 zaczęło się przy przestrajaniu zmieniać.
8. Przestrajając syntezer, uzyskać przestrajanie VCO w zakresie co najmniej 29-71MHz. Korekcji Lvco dokonać poprzez jej ściśnięcie.
9. Między kolektorem BF959 a masą wzmacniacz p.cz RX/TX dołączyć potencjometr montażowy 1k.
10. Przełączyć transceiver na nadawanie CW, klucz zewrzeć.
11. Dołączonym potencjometrem montażowym zmniejszyć napięcie wyjściowe nadajnika tak aby wyświetlacz LCD wskazywał 50% mocy.
12. Trymerem 10p generatora nośnej ustawić maksymalną moc.
13. Potencjometrem ustawić wskazania na 70% mocy.
14. Trymer generatora nośnej ustawić na minimalną pojemność a następnie zwiększając jego pojemność, uzyskać wskazania 50% mocy.
15. Usunąć potencjometr montażowy.
16. Przełączyć na nadawanie SSB, mikrofon wyłączyć.
17. Sztywny przewód dołączony do 4-tej nóżki NE612 zbliżyć do Lgn do uzyskania minimum poziomu nośnej.
Transceiver działa całkowicie, lecz na razie z błędem skali +/- kilkaset Hz. W związku z tym
należy wykonać 20-ty punkt instrukcji obsługi. To koniec uruchamiania.
W przypadku stosowania innej niż 40MHz częstotliwości pośredniej należy:
1. Przełączyć transceiver na CW (klucz nie zwarty) i nie przestrajając transceivera, zmierzyć i zanotować częstotliwości sygnałów na wyjściu wzmacniacza w.cz nadajnika na każdym zakresie.
2. Przy odbiorze, na zakresach 0-2, 2-4 i 4-10MHz, zgodnie z zanotowanymi częstotliwościami, skorygować skalę według pierwszego punktu SET-UP i zapisać pamięci na danym zakresie.
3. Przy odbiorze, na pozostałych zakresach, zgodnie z zanotowanymi częstotliwościami, skorygować skalę według drugiego punktu SET-UP i zapisać pamięci danego zakresu.
4. Pamiętając o tym że teraz przykładowe nastawy dostarczone wraz z mikrokontrolerem zastąpione zostaną aktualnymi, można wykonać punkt piąty SET-UP.
To koniec uruchamiania.
SET-UP:
1: Ustawianie wstępnej wartości skali, z późniejszymi jej zmianami w kierunku odwrotnym do zmian częstotliwości: Wyłączyć blokadę nastaw, przycisnąć M3 i trzymając go, przycisnąć CLR. Puścić CLR a następnie M3. Wówczas przy pomocy przycisków zmiany kroków i układu przestrajającego, wybrać żądane wskazania skali. Podczas tej operacji nie zmieniać banków kroków. Włączyć blokadę nastaw i przycisnąć CLR. W ten sposób można dostosować syntezer do dowolnej pośredniej częstotliwości.
2: Ustawianie wstępnej wartości skali, z późniejszymi jej zmianami w kierunku zgodnym ze zmianami częstotliwości: Wyłączyć blokadę nastaw, przycisnąć M2 i trzymając go, przycisnąć CLR. Puścić CLR a następnie M2. Wówczas przy pomocy przycisków zmiany kroków i układu przestrajającego, wybrać żądane wskazania skali. Podczas tej operacji nie zmieniać banków kroków. Włączyć blokadę nastaw i przycisnąć CLR. W ten sposób można dostosować syntezer do dowolnej pośredniej częstotliwości.
3: Włączenie przestrajania gałką: Wyłączyć blokadę nastaw. Przycisnąć CR i trzymając go, przycisnąć CLR. Puścić CLR a następnie CR. Blokadę nastaw włączyć i przycisnąć CLR.
4: Włączenie przestrajania przyciskami: Wyłączyć blokadę nastaw. Przycisnąć A/B i trzymając go, przycisnąć CLR. Puścić CLR a następnie A/B. Blokadę nastaw włączyć i przycisnąć CLR.
5: Trwałe zapamiętanie SET-UP oraz nastaw syntezera, skali i pamięci na wszystkich zakresach: Przycisnąć i puścić CLR. Wyłączyć blokadę nastaw. Przycisnąć M1+M2+M3 i trzymając je przycisnąć CLR. Puścić CLR a następnie M1+M2+M3. Po ok. minucie na wyświetlaczu pojawią się właściwe wskazania. Wówczas włączyć blokadę nastaw.
6: Odczyt SET-UP: Wyłączyć zasilanie, przycisnąć M1+M2+M3 i trzymając je włączyć zasilanie. Puścić M1+M2+M3
7: Wybór sterowania dla AD9835BRU: Wyłączyć blokadę nastaw. Przycisnąć M1 i trzymając go, przycisnąć CLR. Puścić CLR a następnie CR. Blokadę nastaw włączyć i przycisnąć CLR.
8: Wybór sterowania dla AD9850BRS: Wyłączyć blokadę nastaw. Przycisnąć B=A i trzymając go, przycisnąć CLR. Puścić CLR a następnie CR. Blokadę nastaw włączyć i przycisnąć CLR.

INSTRUKCJA OBSŁUGI TRANSCEIVERA DIGITAL 2004:
Po włączeniu urządzenia nastąpi wyświetlanie informacji, po których transceiver przechodzi automatycznie do normalnej pracy. Wyświetlanie informacji można wyłączyć przyciskiem CLR.
1: Wybór banku kroków 20Hz, 100Hz, 1kHz, 5kHz: Przycisnąć FI i trzymając go, przycisnąć CLR. Puścić CLR a następnie FI.
2: Wybór banku kroków 10kHz, 12.5kHz, 25kHz, 1MHz: Przycisnąć FO i trzymając go, przycisnąć CLR. Puścić CLR a następnie FO.
3: Wybór banku kroków 1Hz, 10Hz, 6.25kHz, 10MHz: Przycisnąć FI oraz FO i trzymając je, przycisnąć CLR. Puścić CLR a następnie FI i FO. Uwaga: Wyboru banku kroków należy dokonać przed właściwą pracą urządzenia, ponieważ przyciśnięcie CLR powoduje automatycznie CLR-TX oraz VFO B=A.
4: Wybór kroku najmniejszego: Przycisnąć FI. Dołączona do niego LED będzie świecić, sąsiednia zgaśnie.
5: Wybór kroku większego: Przycisnąć FO. Dołączona do niego dioda LED będzie świecić, sąsiednia zgaśnie.
6: Wybór kroku jeszcze większego: Przycisnąć FI i trzymając go, przycisnąć FO. Oba przyciski puścić. Dioda LED umieszczona przy FI będzie migać, sąsiednia zgaśnie.
7: Wybór kroku największego: Przycisnąć FO i trzymając go, przycisnąć FI. Oba przyciski puścić. Dioda LED mieszczona przy FO będzie migać, sąsiednia zgaśnie.
8: Zapis do pamięci: Dokonuje się przy odbiorze. Na danym podzakresie przycisnąć M1 lub M2 lub M3 i trzymając przycisk wybranej pamięci, przycisnąć FI. Zwolnić FI a następnie M1 lub M2 lub M3. Wybrana pamięć zapamiętuje aktualną częstotliwość nadawczą i odbiorczą. Zapisane częstotliwości pamiętane są po wyłączeniu zasilania.
9: Odczyt pamięci: Dokonuje się przy odbiorze. Na danym podzakresie przycisnąć M1 lub M2 lub M3 i trzymając przycisk wybranej pamięci, przycisnąć FO. Zwolnić FO a następnie M1 lub M2 lub M3. Odczytana częstotliwość nadawcza i odbiorcza stają się aktualnymi. Jeśli istnieje różnica między nimi, na wyświetlaczu LCD pojawi się litera "R".
10: VFO B=A: Przycisnąć B=A i trzymając go, przycisnąć FI lub FO. Zwolnić FI lub FO a następnie B=A. Aktualna częstotliwość nadawcza i odbiorcza zostaną zapisane do pamięci VFO B.
11: VFO A/B: Przycisnąć A/B i trzymając go, przycisnąć FI lub FO. Zwolnić FI lub FO a następnie A/B. Aktualna częstotliwość nadawcza i odbiorcza zostaną zapisane do VFO B, natomiast częstotliwości które zapisane były w VFO B, staną się aktualnymi.
12: RIT: Przycisnąć RIT (działa tylko przy odbiorze, na wyświetlaczu LCD pojawi się "*") i trzymając go, przestrajać urządzenie. Będzie zmieniała się tylko częstotliwość odbiorcza. RIT można przestrajać w całym podzakresie. Może być wykorzystany do realizacji przesuwów częstotliwości CW (ustalenie odbieranego tonu) lub SPLIT. Gdy przycisk RIT zostanie zwolniony, dalsze przestrajanie spowoduje równoległą zmianę częstotliwości odbiorczej i nadawczej. Przy istnieniu różnicy między częstotliwością nadawczą i odbiorczą, dioda LED od sygnalizacji kroków która aktualnie nie świeci, będzie rozbłyskiwać krótkimi impulsami a na wyświetlaczu LCD pojawi się litera "R".
13: CLR-RIT: Przycisnąć RIT i trzymając go, przycisnąć FI lub FO. Zwolnić FI lub FO a następnie RIT. Częstotliwość odbiorcza zostanie zrównana z nadawczą.
14: CLR-TX: Przycisnąć i puścić CLR. Częstotliwość nadawcza zostanie zrównana z odbiorczą.
15: Automatyczne przeszukiwanie zakresu częstotliwości: Przycisnąć RIT i trzymając go przycisnąć FI lub FO. Zwolnić FI lub FO a następnie RIT. Operacji należy dokonać dość szybko. Po uruchomieniu, VFO B=A. Skaner przeszukuje od częstotliwości syntezera VFO A do częstotliwości zapisanej w pamięci M1 z wybranym wcześniej krokiem.
16: Wstrzymanie przeszukiwania na 8 sekund: Przycisnąć i puścić A=B + A/B
17: Wyłączenie przeszukiwania: Odbywa się automatycznie po naciśnięciu PTT lub CLR. Po naciśnięciu CLR wykonana zostanie również operacja CLR TX i VFO B=A.
18: Regulacja tempa klucza elektronicznego: Klucz działa przy nadawaniu. Regulacja odbywa się przy nadawaniu przyciskami B=A (zwiększanie tempa) oraz A/B (zmniejszanie tempa). Ustalone tempo będzie pamiętane również po wyłączeniu zasilania.
19: Odczyt SET-UP: Wyłączyć zasilanie. Przycisnąć M1+M2+M3 i włączyć zasilanie. Puścić M1+M2+M3. Po operacji powrócą wszelkie nastawy zapisane przy uruchamianiu urządzenia.
20: Korekcja ustawienia skali +/- 2.5kHz (działa dla wszystkich zakresów jednocześnie): Transceiver przełączony na odbiór. Przycisnąć M2 + CR i ustawić gałką właściwą wartość wskazań.

Dla konstruktorów informacje dodatkowe:
1: DDS może generować sygnał 1Hz- 7.8 MHz z krokiem 1Hz, a przy dalszym przestrajaniu w górę, sygnał ok. 30kHz- 7.8MHz z krokiem 1/256 Hz co po powieleniu częstotliwości x256 przez układ PLL pozwala na uzyskanie sygnału 7.8MHz- 2GHz z krokiem 1Hz.
2: Pin nr 24, 32 i 33 AT89S8252 służą do wyboru dodatkowych trzech zakresów.
3: Przestrajanie przyciskami: Przyciski wmontowane zamiast transoptorów. Przyciśnięcie UP spowoduje zwiększanie częstotliwości wejściowej modułu syntezera, dodatkowe przyciśnięcie DWN zwiększy szybkość przestrajania w górę.
Przyciśnięcie DWN spowoduje zmniejszanie częstotliwości wejściowej modułu syntezera, dodatkowe przyciśnięcie UP zwiększy szybkość przestrajania w dół.
4: Automatyczne wstrzymanie przeszukiwania na 8 sekund: Do wejść A=B + A/B poprzez dwie diody doprowadzić impuls 0 z układu blokady szumu FM.
5: Wobulator częstotliwości: Wykorzystuje funkcję skanera. Podczas jego pracy, gdy częstotliwość skanera zrówna się z VFO A, mikrokontroler generuje na (w tym momencie wyjściu) pin 10 impuls synchronizacji oscyloskopu (logiczne 0). Na (w tym momencie wyjściu) pin 11, gdy częstotliwość skanera zrówna się z częstotliwością zapisaną w pamięci M2 lub M3, generuje impuls danego znacznika częstotliwości. Sygnałem znaczącym jest opadające zbocze impulsu.
6: Zastosowanie wyświetlacza LED oraz inne sposoby sterowania VCO i inne VCO na www.qsl.net/sp3abg przy UNISYNT 2002 (schemat)
7: Obudowę urządzenia wykonuje się dolutowując po bokach płytki paski laminatu i przykręcając do kołków dystansowych od góry ozdobną płytę czołową a od dołu płytkę z laminatu lub blachy.
8: Płytkę DIGITAL 2004 można potraktować jako element uniwersalny. Konstruktorom ułatwi ona wykonanie innego urządzenia - np.: odbiornika komunikacyjnego, syntezera UNISYNT 2004, po zastosowaniu zamiast UNISYNT 2004 VXO - transceivera TRAPER 2002, po zastosowaniu zamiast UNISYNT 2004 VFO 10 MHz - transceivera 50 MHz, po zastosowaniu transwertera 1296 MHz / 40 MHz przestrajanego przez UNISYNT 2004 - transceivera 1296 MHz.

TYPOWE ELEMENTY : NE612N, SO42P, J310, rezonatory kwarcowe 40MHz można wysyłkowo zakupić w "TME" tel. (042)6400106, rezonatory kwarcowe, wyświetlacze LCD, przekaźniki, "dławiki", transoptory, przełącznik zakresów 2x6 w "LARO" tel. (068)3244984, "CYFRONIKA" (012)2665499- tu również NE612N i SO42P. AD9835BRU w ALFINE (061)8205811 lub 8213375.